Pers

201 persberichten

Versterk maatschappelijke betekenis van de Noordzee

Rli 28 September 2011 - Vraag een gemiddelde Nederlander om te tekenen hoe zijn land eruit ziet en hij zal steevast de Noordzee vergeten. Ook bij de Rijksoverheid lijkt de Noordzee niet hoog op de agenda te staan. En dat terwijl de Noordzee van grote maatschappelijke betekenis is voor Nederland. De mogelijkheden die de Noordzee biedt worden onvoldoende benut. Dat kan en moet beter. Dit stellen de raden voor de…

Doorpakken in waterveiligheid, risico’s nemen toe!

Rli 15 September 2011 - Overstromingen hebben grote gevolgen. Die gevolgen zijn omvangrijker dan vroeger: meer slachtoffers en grotere economische schade. Schade aan eigendommen, maar ook maatschappelijke ontwrichting en schade aan economische sectoren, omdat handel en productie stil komen te liggen. Hoge en sterke dijken blijven belangrijk om ook in de toekomst veilig te zijn, maar dat is niet meer voldoende. Ook…

Problemen van middeninkomensgroepen op de woningmarkt nemen toe

16 June 2011 - Middeninkomensgroepen op de woningmarkt krijgen het steeds moeilijker. Zij kunnen lastig aan een passende huurwoning komen (lange wachtlijsten, strenge criteria voor toegang) en voor een koopwoning schiet - vooral bij de lagere middengroepen - het inkomen en de leencapaciteit steeds vaker tekort. De laatste jaren wordt deze situatie nijpender door veranderingen in de regelgeving in de huursector…

Taken én geld voor de regio - Adviesraden adviseren over decentralisatie ruimtelijk beleid

Rli 8 June 2011 - Decentralisatie van ruimtelijk beleid kan niet zonder decentralisatie van middelen en uitvoeringsinstrumenten. Dit stellen de raden voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies over de toekomst van het ruimtelijk beleid, dat vandaag is uitgebracht aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De raden vinden decentralisatie van nationaal ruimtelijk beleid een goed…

Adviesraden: zet Europees landbouwbeleid doelgericht in voor versterking positie land- en tuinbouw

RLG, Raad VenW, VROM-raad 7 June 2011 - Nederland en Europa moeten strategische keuzes durven maken om de positie van de eigen land- en tuinbouw te behouden en te versterken. Laat de verandering naar een concurrerende, innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector leidraad zijn bij de komende onderhandelingen over het nieuwe Europees Landbouwbeleid (GLB). Dit stellen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en…

Over belangen, beleid en burgers

Raad VenW 18 May 2011 - De invloed van de rijksoverheid op het dagelijks leven is groot als het om mobiliteit, water en infrastructuur gaat. De inspanningen in aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur, concessieverlening voor het openbaar vervoer, zorg voor waterbeheer, enzovoorts zijn fors. Toch blijven er knelpunten. Zo is de bereikbaarheid van economische knooppunten niet altijd optimaal.

Actualisatie Nota Ruimte kans voor ruimtelijke kwaliteit

VROM-raad 25 February 2011 - VROM-raad: ‘economie zet ruimtelijke kwaliteit op de kaart’De door minister Schultz aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid biedt een uitmuntende kans om de zorg om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te zetten. Dat meent de VROM-raad, die daarover vandaag een verkenning heeft aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Waddenfonds beperkt stuurbaar

Raad voor de Wadden 8 February 2011 - Het is niet eenvoudig voor de Minister om gericht te sturen op de doelmatige besteding van het Waddenfonds. Aanpassing van het uitvoeringsplan en gerichte monitoring moeten ervoor zorgen dat sturing en verantwoording steeds beter mogelijk worden. Dat stelt de Raad voor de Wadden in een advies aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Waddenfonds: regie rijk of provincies?

Raad voor de Wadden 3 January 2011 - Een volledige overdracht van het Waddenfonds naar de regio, zal leiden tot versnippering van het te besteden geld. Daardoor bestaat het risico dat een aantal doelen van het Waddenfonds niet zal worden gerealiseerd. Dit stelt de Raad voor de Wadden in een advies aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Waddenkijk op de Afsluitdijk

Raad voor de Wadden 22 October 2010 - De ecologische samenhang tussen Waddenzee en IJsselmeer moet worden hersteld. Dit zal leiden tot een versterking van beide internationaal erkende natuurgebieden. Hiervoor pleit de Raad voor de Wadden in zijn advies over de inrichting van de Afsluitdijk, uitgebracht op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.