Pers

201 persberichten

Gemeenten hebben veel minder geld voor openbare ruimte

Rli 23 April 2014 - Jarenlang hebben gemeenten verdiend aan stads- en dorpsuitbreidingen, door de waardestijgingen van grond en vastgoed. De winst werd onder meer gebruikt voor investeringen in de openbare ruimte, zoals extra fietspaden, rozenperkjes en het openhouden van het zwembad. Die tijd keert niet terug, aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Ook na de crisis zal het grondbeleid minder…

Steden dreigen verdienvermogen te verliezen

Rli 23 April 2014 - Steden worden steeds belangrijker in de mondiale economie. Met overwegend middelgrote steden beschikt Nederland over onvoldoende agglomeratiekracht om goed mee te kunnen doen in de internationale concurrentie. Nederlandse steden zijn - in termen van massa en dichtheid - een maatje te klein. In het advies 'De toekomst van de stad' dat op 23 april 2014 is overhandigd aan minister Blok, stelt…

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: Milieubeleid kan effectiever

Rli 5 March 2014 - 5 maart 2014 - Het kabinet kan zijn milieudoelstellingen op een effectievere manier bereiken door meer rekening te houden met hoe mensen zich gedragen. Door bij de ontwikkeling van het milieubeleid beter gebruik te maken van de beschikbare kennis over gedrag en de motieven die tot dat gedrag leiden, wordt milieubeleid beter. Dit constateert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in…

Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

Rli 23 January 2014 - Goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties stelt mensen met een zorgvraag in staat om regie over hun eigen leven te houden. De samenwerking in de domeinen wonen, zorg en welzijn staat echter onder druk. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’ over de…

Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie boerenbedrijf

Rli 31 October 2013 - Regering en parlement moeten Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie en verduurzaming van boerenbedrijven. Alleen zo kan een gezonde toekomst voor de Nederlandse landbouw worden veiliggesteld. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur  in zijn advies ‘Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland’ dat vandaag is aangeboden…

Economie vraagt andere logistiek

8 October 2013 - De economische groei kan worden bevorderd met ander logistiek beleid. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving (Rli) in het advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' dat vandaag is aangeboden aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Als de logistiek goed inspeelt op nieuwe trends kunnen economische kansen worden verzilverd. Innovatie van de…

Samenwerking sleutel tot succes regio Schiphol-Amsterdam

Rli 13 September 2013 - Om de internationale positie van Nederland te versterken is de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de metropoolregio rondom Schiphol en Amsterdam van groot belang. Alle betrokken partijen – overheden, bedrijven en burgers – zullen hun krachten moeten bundelen om dit te bereiken. Dit vraagt om combinatie van lokale, regionale en bovenregionale belangen. De sleutel tot succes is het…

Verhogen van de veiligheid bij de meest risicovolle bedrijven vraagt om meer daadkracht en minder versnippering in toezicht en handhaving

Rli 17 June 2013 - De veiligheid bij enkele honderden meest risicovolle bedrijven in Nederland en het toezicht en handhaving daarop behoeft verbetering. Bij herhaling worden onvolkomenheden aangetroffen, en erger: er doen zich incidenten voor met grote maatschappelijke gevolgen. Voor een effectieve veiligheidsbeheersing moet de daadkracht bij de overheid, in het toezicht en de handhaving, vergroot worden. Bedrijven…