Pers

173 persberichten

“Duurzaam duurt het langst”: Raad voor de Wadden brengt een advies uit over duurzame Waddenvisserij.

persbericht
Raad voor de Wadden - 30 april 2003
De betekenis van de visserij op de Waddenzee, nu en in de toekomst, is momenteel volop in discussie: trilateraal in het kader van het Wadden Sea Forum en nationaal in het kader van het Sociaal-Economisch Ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied. Ook ...

Reconstructie vraagt andere aanpak van provincies en rijk

persbericht
RLG - 27 februari 2003
De reconstructie van de zandgebieden in Oost- en Zuid-Nederland is een grote kans voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls van het platteland. Provincies spelen hierbij de hoofdrol, maar een aantal zaken moet wel anders worden georganiseerd. Dat schrijft de ...

Bezuinigingen op natuurbeleid funest voor mens en natuur

persbericht
RLG - 18 februari 2003
Doorgevoerde bezuinigingen op natuurbeleid hebben funeste gevolgen voor natuur en landbouw. De helft van de bedreigde soorten loopt extra risico uit te sterven. In veel gebieden stopt agrarische bedrijfsontwikkeling omdat herinrichting van gebieden niet m ...

Besluitvorming rond Europees landbouwbeleid wacht niet op Nederlandse verkiezingsuitslag

persbericht
RLG - 21 januari 2003
De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en de Raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek (RMNO) vragen de – demissionaire – ministers Veerman (LNV) en Kamp (VROM) in een brief op 16 januari 2003 om vast te houden aan de wens van Nederland om het Euro ...

Het platteland dreigt te verdwijnen!

persbericht
RLG - 21 augustus 2002
Het platteland dreigt geleidelijk te verdwijnen als tegenhanger van de stad. Dat is ongewenst. Tegelijk groeit de belangstelling van burgers voor het platteland. Mensen willen er natuur en landschap beleven, recreëren of wonen. Daarom moet de overheid zor ...

Van individuele subsidies naar een beursmodel voor groene diensten

persbericht
RLG - 30 juli 2002
Groene diensten door agrarische ondernemers en andere grondgebruikers bieden goede mogelijkheden om natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in het landelijk gebied te versterken. Het huidige stelsel van individuele subsidies voor groene diensten m ...

Meer regio, minder regels, meer resultaat

persbericht
RLG - 26 juli 2002
Minder regels, en meer ruimte en verantwoordelijkheid voor provincie, regio en maatschappelijke organisaties. Dit laat de Raad voor het Landelijk Gebied op 22 juli 2002 weten in zijn advies over het Tweede Structuurschema Groene Ruimte aan minister Veerma ...

Kennis meer richten op ecologische basis voedsel en groen

persbericht
RLG - 26 april 2002
In het onderzoek en het onderwijs voor voedsel en groen moeten andere accenten worden gelegd. Om het vertrouwen van consumenten in de voedselveiligheid te herstellen moet de noodzakelijke technologische kennis zich meer baseren op de ecologische basis van ...

Bouwen en soortbescherming geen onoplosbaar conflict

persbericht
RLG - 24 april 2002
Het behoud van planten- en diersoorten is goed te combineren met de gewenste sociale en economische ontwikkelingen. Dit is de conclusie uit het advies dat de Raad voor het Landelijk Gebied op 23 april 2002 heeft aangeboden aan de staatssecretaris van LNV, ...

Vijfde Nota behoeft op essentiële punten verbetering

persbericht
RLG - 22 februari 2002
De Tweede Kamer behandelt binnenkort de regeringsbeslissing over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De Raad voor het Landelijk Gebied, het adviescollege van kabinet en parlement op het gebied van landbouw, natuur, landschap en recreatie, adviseert de Tw ...