Pers

166 persberichten

Evaluatie Overheidscommunicatie deugt niet

Raad voor de Wadden - 12 september 2003
Raad voor de Wadden signaleert verbeterpunten De Raad voor de Wadden heeft op 3 september jl. een advies vastgesteld over de evaluatie van de overheidscommunicatie in het Waddengebied. De Raad voor de Wadden is teleurgesteld over de manier waarop de evalu ...

Inkomens land- en tuinbouw onder druk: andere marktstrategie boeren en krachtig optreden overheid nodig

RLG - 5 september 2003
De inkomens in de land- en tuinbouw staan sterk onder druk: minstens een kwart van de agrarische gezinnen heeft een inkomen beneden het bestaansminimum en de rol van de landbouw als beheerder van de groene ruimte komt in gevaar. De agrarische sector heeft ...

Raad voor de Wadden is bezorgd over de veiligheid

Raad voor de Wadden - 17 mei 2003
De Raad voor de Wadden maakt zich zorgen over de veiligheid op de Waddenzee. De Raad wijst erop dat de Internationale Maritieme Organisatie de Waddenzee in oktober 2002 heeft aangewezen als Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), dus als een bijzonder kwe ...

“Duurzaam duurt het langst”: Raad voor de Wadden brengt een advies uit over duurzame Waddenvisserij.

Raad voor de Wadden - 30 april 2003
De betekenis van de visserij op de Waddenzee, nu en in de toekomst, is momenteel volop in discussie: trilateraal in het kader van het Wadden Sea Forum en nationaal in het kader van het Sociaal-Economisch Ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied. Ook ...

Reconstructie vraagt andere aanpak van provincies en rijk

RLG - 27 februari 2003
De reconstructie van de zandgebieden in Oost- en Zuid-Nederland is een grote kans voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls van het platteland. Provincies spelen hierbij de hoofdrol, maar een aantal zaken moet wel anders worden georganiseerd. Dat schrijft de ...

Bezuinigingen op natuurbeleid funest voor mens en natuur

RLG - 18 februari 2003
Doorgevoerde bezuinigingen op natuurbeleid hebben funeste gevolgen voor natuur en landbouw. De helft van de bedreigde soorten loopt extra risico uit te sterven. In veel gebieden stopt agrarische bedrijfsontwikkeling omdat herinrichting van gebieden niet m ...

Besluitvorming rond Europees landbouwbeleid wacht niet op Nederlandse verkiezingsuitslag

RLG - 21 januari 2003
De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en de Raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek (RMNO) vragen de – demissionaire – ministers Veerman (LNV) en Kamp (VROM) in een brief op 16 januari 2003 om vast te houden aan de wens van Nederland om het Euro ...

Het platteland dreigt te verdwijnen!

RLG - 21 augustus 2002
Het platteland dreigt geleidelijk te verdwijnen als tegenhanger van de stad. Dat is ongewenst. Tegelijk groeit de belangstelling van burgers voor het platteland. Mensen willen er natuur en landschap beleven, recreëren of wonen. Daarom moet de overheid zor ...

Van individuele subsidies naar een beursmodel voor groene diensten

RLG - 30 Juli 2002
Groene diensten door agrarische ondernemers en andere grondgebruikers bieden goede mogelijkheden om natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in het landelijk gebied te versterken. Het huidige stelsel van individuele subsidies voor groene diensten m ...

Meer regio, minder regels, meer resultaat

RLG - 26 Juli 2002
Minder regels, en meer ruimte en verantwoordelijkheid voor provincie, regio en maatschappelijke organisaties. Dit laat de Raad voor het Landelijk Gebied op 22 juli 2002 weten in zijn advies over het Tweede Structuurschema Groene Ruimte aan minister Veerma ...

Pagina's