Pers

19 persberichten

Mobiliteit in de toekomst- verknoopt en robuust

persbericht
VROM-raad - 18 mei 2009
Hoe houden we de Randstad en andere stedelijke gebieden in de toekomst bereikbaar? Die vraag is pregnant door de onzekerheid over de kilometerheffing en de weerstand tegen grote infrastructuuruitbreidingen. Wegen en trein zijn overvol. De Raad voor Verkee ...

Reizigers gebaat bij meer ondernemerschap in het regionaal openbaar vervoer

persbericht
Raad VenW - 14 mei 2009
Het regionaal openbaar vervoer moet meer dan nu het geval is, de prikkel voelen zoveel mogelijk reizigers binnen te halen. Alleen dan zal de rol van het regionaal openbaar vervoer toenemen. Daarvoor moet het ondernemerschap in het openbaar vervoer in stad ...

Een nieuw Wadden Sea Plan

persbericht
Raad voor de Wadden - 21 april 2009
In 1997 hebben Nederland, Duitsland en Denemarken in het Trilaterale Wadden Sea Plan (WSP) afspraken gemaakt over het gezamenlijke beheer van de Waddenzee. Dit plan is nu bijna twaalf jaar oud en moet worden herzien. Minister Verburg van Landbouw, Natuur ...

De Wadden: een toeristische topregio met toekomst

persbericht
Raad voor de Wadden - 10 april 2009
De Wadden zijn altijd in beweging. Niet alleen de dynamiek van de steeds veranderende natuur zorgt hiervoor. Ook op het terrein van toerisme en recreatie zijn er voortdurend ontwikkelingen. Voor de toekomst is het belangrijk om te weten welke mogelijkhede ...

Op weg naar een klimaatbestendige Waddenzee

persbericht
Raad voor de Wadden - 18 maart 2009
De Raad voor de Wadden geeft in een briefadvies aan Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat een aanzet tot verdere uitwerking voor het Waddengebied van de adviezen van de Tweede Deltacommissie, over de klimaatbestendige inrichting van Nederlan ...

Fair share allochtone leerlingen voorwaarde voor sterk groen domein

persbericht
RLG - 17 februari 2009
De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) signaleert een groeiend tekort aan gekwalificeerde werknemers in de groene sector zoals de voedingsmiddelenindustrie en de tuinbouw. Dit is niet alleen voor de sector zelf een probleem maar ook voor de samenleving a ...

Bronnen voor financiering van hoogwaardige stedelijke ontwikkeling dreigen weg te vallen: een sterkere regie van de overheid op de grondmarkt is nodig!

persbericht
VROM-raad - 9 februari 2009
Stedelijke (her)ontwikkeling zal de komende jaren meer geld gaan kosten terwijl de traditionele financieringsbronnen (winst op grondverkoop, verevening, subsidie) aan alle kanten verdrogen. De kwaliteit van (binnen)stedelijke ontwikkelingen komt daarmee s ...

Toezicht vergt afstand. Woningcorporaties hebben recht op vreemde ogen

persbericht
VROM-raad - 9 februari 2009
VROM-raad reageert op voorstel voor nieuw arrangement tussen overheid en woningcorporaties (stuurgroep-Meijerink). De VROM-raad meent dat het toezicht op de woningcorporaties krachtig en op afstand moet zijn. Als het toezicht te dicht op corporaties zelf ...

Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa

persbericht
Raad voor de Wadden - 8 januari 2009
Het waddengebied heeft een goede uitgangspositie voor verdere ontwikkeling van biomassatoepassingen. Dit stelt de Raad voor de Wadden in zijn advies aan de Tweede Kamer over de economische kansen en risico's van biomassa-activiteiten in het Waddengeb ...