Pers

12 persberichten

Schipholbeleid is aan herziening toe

persbericht
VROM-raad - 12 januari 2006
De in het Schipholbeleid beoogde ‘duurzame balans tussen de ruimte voor de mainport Schiphol en de nega­tieve effecten van het vliegverkeer’ wordt niet bereikt. Het huidige stelsel van milieuregels en-normen is te weinig flexibel en levert, in samenhang m ...

Beter bestuur en beheer van de waddenzee nodig

persbericht
Raad voor de Wadden - 12 januari 2006
Het kabinet moet de natuur in en rond de Waddenzee actiever gaan beschermen. Daartoe is het nodig dat de minister voor natuurbescherming verantwoordelijk wordt voor het Waddenzeebeleid en dat de gemeenten en provincies in het Waddengebied gezamenlijk de n ...