Sport en spel een 'must' voor ieder kind Natuur goed voor gezondheid

Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out. Bewegen in de natuur ter voorkoming van klachten is eigenlijk een 'must'. Zeker voor kinderen!

Kinderen moeten in de gelegenheid zijn om regelmatig in hun eigen buurt te sporten of te spelen in de natuur. Dit houdt ze in vorm en voorkomt of vermindert overgewicht en draagt bij aan een gunstige opgroeisituatie van het kind. Voorzieningen hiervoor dienen zo natuurlijk en laagdrempelig mogelijk te zijn. Natuurspeeltuinen, trapveldjes, oefencircuits voor all-terrain-bikes op wilde natuurterreintjes, openbare sportaccommodaties, speelbossen en -parken en jeugdexcursies naar natuurgebieden zijn voorbeelden die op grote schaal navolging verdienen. Deze en andere aanbevelingen, nuttige handreikingen voor bestuurders en een verzameling inspirerende praktijkvoorbeelden zijn te vinden in het adviespakket Natuur en Gezondheid deel 2, dat de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) in samenwerking met de Raad voor het Landelijk gebied (RLG) en de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) heeft opgesteld.

Hoe benut je natuur voor gezondheid?

De inzet van natuur voor gezondheid moet op regionaal niveau handen en voeten krijgen: provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties moeten hiermee samen aan de slag. Het is de taak van de landelijke overheid om hiervoor een structuur op te zetten, de juiste kennis te ontwikkelen en aan te geven hoe de departement-overschrijdende verantwoordelijkheden worden opgepakt. De gezamenlijke inspanning van overheid en andere stakeholders moet leiden tot een nationale aanpak en uiteindelijk, twee jaar later, tot een nationaal actieprogramma Natuur en Gezondheid. Gelukkig zijn er al veel succesvolle initiatieven waarop kan worden voortgebouwd. Inspirerende praktijkvoorbeelden zijn verzameld in de website/database. Hiermee kunnen initiatiefnemers meteen aan de slag. Speciaal voor lokale bestuurders hebben de RMNO, RLG en RGO een boekje met Handreikingen gemaakt.

Veel onderzoek nodig

Er zij veel aanwijzingen voor positieve effecten van natuur op gezondheid. De wetenschappelijke onderbouwing is echter nog zwak. Veel onderzoek op dit gebied is nodig. Vanuit een 'lerend netwerk' kan een dynamische infrastructuur voor kennisontwikkeling worden opgebouwd. Voor fundamenteel onderzoek, vernieuwend kleinschalig onderzoek, monitoring en evaluatie van praktijkvoorbeelden en de opzet van een 'lerend netwerk' is de komende vijf jaar een investering van 11 miljoen euro nodig.

Dit schrijven de raden in het adviespakket Natuur en Gezondheid dat vandaag tijdens een sportontbijt in het Haagse Bos is gepresenteerd aan Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Hans de Goeij, directeur-generaal Volksgezondheid (VWS) en Peter Torbijn, directeur Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders (VROM). Minister Verburg gaf samen met een groep schoolkinderen het goede voorbeeld. De minister gaf het startsein voor de trimloop van de kinderen en sprong daarna zelf op de fiets om een rondje door het bos te maken.