Online bijeenkomst aanbieding advies waterstofbeleid

Op 25 januari wordt het advies ‘Waterstof De ontbrekende schakel’ aangeboden aan de minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Op 25 januari wordt het advies ‘Waterstof De ontbrekende schakel’ aangeboden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst waarin deze aanbieding zal plaatsvinden. De minister zal aansluitend op de aanbieding een reactie op het advies geven. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u bovendien een inhoudelijke toelichting op het advies, hoort u de reacties van een drietal panelleden en bent u in de gelegenheid deel te nemen aan de discussie door online vragen te stellen.

Over het advies

Zowel in Nederland als in het buitenland is de interesse voor waterstof groot. Op tal van plaatsen wordt hierover gediscussieerd en gepubliceerd. Daarbij lopen de meningen over de inzetbaarheid van waterstof en de condities waaronder die moeten plaatsvinden uiteen. De raad geeft in dit advies antwoorden op vragen die steeds weer terugkomen.
Waterstof zal een cruciale schakel gaan vormen in de toekomstige klimaatneutrale energie- en grondstoffenvoorziening. De vraag naar waterstof zal inzet vragen van de overheid. De raad doet hiervoor een zestal aanbevelingen.

Aanmelding

Discussieer mee en meld u aan voor de online presentatie van het advies over waterstofbeleid. U kunt zich via de uitnodiging registreren voor de bijeenkomst. Stuur deze uitnodiging gerust door aan uw collega’s.

Programma

Pallas Agterberg, voorzitter van de raadscommissie zal een inhoudelijke toelichting geven op het advies. Drie panelleden geven hun reactie gevolgd door een gesprek met inbreng en vragen van de deelnemers. De panelleden zijn:
•    Catrinus Jepma (hoogleraar Energie en Duurzaamheid, faculteit economie en bedrijfskunde, RUG)
•    Noé van Hulst (Chair inter-governmental International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, International Energy Agency)
•    Anton van Beek (President DOW Benelux)

Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli, zal het advies aanbieden aan Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister geeft een eerste reactie waarna een gesprek volgt met panellelden, Jan Jaap de Graeff, Pallas Agterberg en de deelnemers.

Meer informatie

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496.