Nieuws

565 nieuwsberichten

Briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid

8 June 2011 - Op 8 juni 2011 hebben de raden een briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid uitgebracht.

Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw

7 June 2011 - Op 7 juni 2011 hebben de raden het briefadvies 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw' uitgebracht.

Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

7 June 2011 - Op 16 juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt.

Congres 'Ruimtelijke Kwaliteit in de regio' goed bezocht

5 June 2011 - Zo’n tachtig bestuurders, medewerkers van provincies en kwaliteitsateliers, EO Weijersstichting en betrokken organisaties togen op 11 mei naar Utrecht voor een congres over ‘Ruimtelijke kwaliteit in de regio’. Directe aanleiding voor dit congres vormde enerzijds de afronding van het IPO-project Expeditie Mooi en anderzijds het verschijnen van de verkenning Ruimtelijke kwaliteit van de VROM-raad.

Open deuren, dichte deuren. Middengroepen op de woningmarkt

30 May 2011 - Begin juni presenteren de raden een gemeenschappelijk advies over de middengroepen op de woningmarkt.

Toekomst ruimtelijk beleid

30 May 2011 - Op 8 juni 2011 publiceren de raden het briefadvies over de toekomst van het ruimtelijk beleid. In dit briefadvies adviseren de raden over het effectiever maken van de ruimtelijke ordening, in het licht van de voorgenomen decentralisatie.

Suggesties voor adviezen?

30 May 2011 - Om met zoveel mogelijk spelers in het veld feeling te krijgen nodigen de raden u uit om suggesties voor adviesonderwerpen door te geven.

Over belangen beleid en burgers, studie Raad VenW

30 May 2011 - Op 18 mei 2011 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat, als afronding van zijn raadsperiode, de studie ‘Over belangen, beleid en burgers' uitgebracht.

Over belangen beleid en burgers

9 May 2011 - De raad voor Verkeer en Waterstaat heeft op 18 mei 2011 de publicatie ‘Over belangen beleid en burgers’ aangeboden.