Nieuws

47 nieuwsberichten

Start advies Woningbehoefte

4 maart 2014 - De raad is gestart met een advies 'Woningebehoefte'. De inschattingen van de toekomstige woningbehoefte spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding en de monitoring van het woningbouwbeleid van het Rijk. Deze inschattingen zijn met grote onz ...

Kabinetsreactie op advies 'Ruimte voor duurzame landbouw'

4 maart 2014 - De kabinetsreactie op het Rli-advies' Ruimte voor duurzame landbouw' is op 3 februari 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet onderschrijft de stellingname van de raad dat de agrosector een belangrijke motor van de Nederlandse economie i ...

Adviezen Raad voor de Wadden ondergebracht bij Rli

4 maart 2014 - Alle publicaties van de Raad voor de Wadden zijn vanaf nu beschikbaar via de website van de Rli. Na de opheffing van de Raad voor de Wadden in 2013 is besloten alle adviezen en overige publicaties van deze raad onder te brengen bij de Rli. Alle publicatie ...

Detachering medewerker Rli bij parlementaire enquêtecommissie over de Fyra

3 maart 2014 - Mirjan Bouwman is vanaf deze week gedetacheerd als onderzoeker bij de parlementaire enquêtecommissie over de Fyra. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg is voorzitter van deze commissie. Mirjan blijft als projectleider betrokken bij het Rli-advies ‘Kwalit ...

Start advies Toekomstige afvalinfrastructuur

3 maart 2014 - De raad is gestart met het advies 'Toekomstige afvalinfrastructuur'. Om nu en in de toekomst welvarend en gezond te kunnen leven, moeten bedrijven, burgers en overheden op een verantwoorde manier omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Om duurzaam g ...

Aankondiging advies Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

7 februari 2014 - Op 5 maart presenteert de raad het advies 'Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis'. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu neemt het advies in ontvangst. De presentatie vindt plaats van af 9.00 tot 12.00 uur me ...

Advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’

23 januari 2014 - Op 23 januari heeft de raad het advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn' aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De raad co ...

Pagina's