Nieuws

47 nieuwsberichten

Jaarverslag 2013

21 mei 2014 - Het jaarverslag 2013 beslaat het eerste volledige jaar van de Rli. De raad geeft in dit verslag een beschrijving van zijn werkwijze en een overzicht van de adviezen die in 2013 zijn uitgebracht met een doorkijk naar komende adviezen. Daarnaast heeft de ra ...

Presentatie adviezen 'De toekomst van de stad' en 'Kwaliteit zonder groei'

23 april 2014 - Op 23 april 2014 heeft de raad de adviezen 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' en 'Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving' aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en ministe ...

Aankondiging presentatie adviezen ‘De toekomst van de stad’ en ‘Kwaliteit zonder groei’

8 april 2014 - Op 23 april 2014 biedt de Rli de adviezen 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' en 'Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving' aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Schultz va ...

Advies ‘Afwegingskaders risicobeleid’

8 april 2014 - De raad werkt aan het advies ‘Afwegingskaders risicobeleid’. In dit advies gaat de raad op zoek naar de grondslagen voor een nieuw risicobeleid door een meer fundamentele beschouwing van het omgaan van normen te formuleren. Aanleiding Momenteel speelt de ...

Gezamenlijke nieuwsbrief strategische adviesraden

8 april 2014 - In april 2014 verschijnt de eerste ‘Gezamenlijke nieuwsbrief adviesraden’. Deze digitale coproductie van 12 adviesraden, biedt u in een handzaam overzicht actuele informatie over komende en recent verschenen adviezen, kabinetsreacties, publicaties en acti ...

Mogen overheden gedrag van mensen wel beïnvloeden?

1 april 2014 - Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) recenseert in zijn blog het advies 'Doen en laten' en het advies 'De verleiding weerstaan' van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). De adviezen hebben beide gedragsbeïnvloeding ...

Beantwoording kamervragen advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’

25 maart 2014 - Staatssecretaris Dijksma (EZ) geeft antwoord op kamervragen over het advies 'Ruimte voor een duurzame landbouw' in haar brief 'Beantwoording tweede tranche inbreng Tweede Kamer Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 maart 20 ...

Toespraak staatssecretaris Wilma Mansveld bij presentatie advies ‘Doen en laten’

18 maart 2014 - Staatssecretaris Mansveld (IenM) spreekt bij het in ontvangst nemen van advies 'Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis' haar ambitie uit voor een samenleving waar iedereen zo duurzaam mogelijk koopt, gebruikt en hergebruikt. & ...

Presentatie advies Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

5 maart 2014 - Op 5 maart 2014 heeft de raad het advies ‘Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis’ aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM). In zijn advies stelt de raad dat het kabinet zijn milieudoelstellingen op ee ...

Aankondiging presentatie adviezen ‘De toekomst van de stad’ en ‘Kwaliteit zonder groei’

4 maart 2014 - Binnenkort publiceert de Rli twee adviezen 'De toekomst van de stad; de kracht van nieuwe verbindingen' en 'Kwaliteit zonder groei; over de toekomst van de leefomgeving'. Omdat beide adviezen elkaar aanvullen, worden zij gezamenlijk ge ...

Pagina's