Nieuws

38 nieuwsberichten

Rli start met advies over verduurzaming economie

22 mei 2018 - De Rli is op eigen initiatief een adviestraject gestart over de verduurzaming van de Nederlandse economie, met de energie-intensieve industrie als casus. Centrale adviesvraag is wat de rol van de rijksoverheid is bij de transitie naar een duurzame economi ...

Jaarverslag 2017

22 mei 2018 - Het jaarverslag van de Rli staat nu on line en geeft een compact beeld van de publicaties in 2017, de doorwerking van de adviezen en de jubileum jaarconferentie van de samenwerkende Europese adviesraden op het gebied van de duurzame leefomgeving. In 2017 ...

Aankondiging advies ‘Van B Naar Anders’- 23 mei 2018

1 mei 2018 - Op 23 mei 2018 brengt de raad zijn advies uit ‘Van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’. De raad stelt in zijn advies dat investeringen in mobiliteit meer moeten aansluiten bij de technologische veranderingen in vervoersmogelijkheden, ...

De raad start met een advies over CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

1 mei 2018 - De Rli bereidt een advies voor over de transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. De centrale vraag luidt: Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortv ...

André van der Zande wordt nieuw lid van de Rli

26 april 2018 - Prof. dr. A.N. (André) van der Zande wordt lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voordracht van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De benoeming geldt voor de peri ...

Advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’

18 april 2018 - Op 18 april 2018 heeft de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het advies stelt de raad dat het leven in de stad een stuk g ...

Aankondiging advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’

17 april 2018 - De Rli is gestart met het advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’. De Rli focust hierbij op de nationale opgaven klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en voedseltransitie. Deze duu ...

Aankondiging symposium ‘van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’- 30 mei 2018- Save the date!

30 maart 2018 - Op woensdagmiddag 30 mei 2018 organiseert de Rli het symposium ‘van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’. Tijdens dit symposium discussiëren we over de bevindingen en aanbevelingen uit het advies ‘van B naar Anders; Investeren in mobi ...

Advies Duurzaam en gezond: Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid

30 maart 2018 - Op 3 april 2018 heeft de Rli zijn advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ aangeboden aan minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS). De Rli concludeert in zijn advies dat de klimaatopgave op lange termijn onverm ...

Uitnodiging conferentie ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ op 24 april 2018

29 maart 2018 - Discussieer mee over de kwetsbaarheden die de digitalisering van de stroomvoorziening met zich meebrengt. Wat zijn de gevolgen en risico’s en welke stappen zijn nodig? Om de aanbevelingen van het advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ verder u ...

Pagina's