Nieuws

44 nieuwsberichten

Publicatie advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’

25 juni 2015 - Op 25 juni 2015 heeft de raad zijn advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’ aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De raad concludeert dat de woningmarkt tekenen van herstel vertoont, maar v ...

Aanbieding advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’

18 juni 2015 - Op 18 juni 2015 heeft de raad zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. In het advies stelt de raad dat Nederland kan profitere ...

Uitnodiging presentatie advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’, 25 juni 2015 in Den Haag

17 juni 2015 - De raad nodigt u uit voor de presentatie van zijn advies ‘Wonen in verandering’ op 25 juni 2015 in Den Haag. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) neemt het advies in ontvangst. Tijdens de bijeenkomst gaan verschillende sprekers in op het onderwerp woonbeh ...

Publicatie advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ op 18 juni 2015

4 juni 2015 - Op 18 juni 2015 publiceert de raad zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’. Minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu zullen het advies in ontvangst nemen.  Het advies gaat in op wat ...

Impressie consultatiebijeenkomst ‘Energieadvies 2050’ op 19 mei 2015

28 mei 2015 - Op 19 mei vond de open consultatiemiddag plaats ten behoeve van het Energieadvies 2050: kansrijke routes naar een volledige energievoorziening. De zaal was vol, energieprofessionals uit bedrijfsleven, NGO’s, overheid en kennisinstituten zorgden voor een l ...

Aanbieding advies ‘Wonen in verandering, over flexiblisering en regionalisering in het woonbeleid’, 25 juni 2015

28 mei 2015 - De raad brengt op 25 juni 2015 zijn advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’ uit. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, zal het advies in ontvangst nemen. De inschattingen van de toekomstige woningbehoeft ...

Tussentijds briefadvies over Stelselherziening omgevingsrecht

21 mei 2015 - Op 21 mei heeft de raad een briefadvies over de Stelselherziening omgevingsrecht uitgebracht aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Aanleiding hiervoor is de behandeling van het ontwerp van de Omgevingswet in de Tweede Kamer op 1 juni as. Op d ...

Uitnodiging consultatiebijeenkomst Energieadvies 2050 op 19 mei

12 mei 2015 - De raad nodigt u uit mee te praten over de routes naar een volledige duurzame energievoorziening in 2050. Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050?  Naar aanleiding van deze vraag van het Ministerie van Economische Zaken is de Raa ...

Vacature: Projectleider m/v

30 april 2015 - De raad heeft een vacature voor een projectleider (planoloog). Als projectleider werk je aan de totstandkoming van integrale adviezen en schrijf je omvangrijke rapporten. Je zorgt voor de inhoudelijke voorbereiding, planning en communicatie van een advies ...

Publicatie advies over circulaire economie binnenkort verwacht

22 april 2015 - De raad verwacht het advies over circulaire economie binnenkort vast te stellen. Daarna zal de raad dit advies aanbieden aan het kabinet. Het advies gaat in op wat de overheid kan doen om de kansen, die liggen in een transitie naar een circulaire economie ...

Pagina's