Nieuws

47 nieuwsberichten

Aanbieding advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

23 juni 2014 - Op 26 juni 2014 presenteert de Rli zijn advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’. Dit advies wordt samen aangeboden met het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): ‘Consistent maatwerk- hand ...

Kabinetsreactie op advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'

4 juni 2014 - Het kabinet heeft zijn reactie op het briefadvies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn' verwoord in de kamerbrief 'Transitieagenda Langer zelfstandig wonen' d.d. 4 juni 2014. In deze brief gaat het kabine ...

Publicatie ‘Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven’

3 juni 2014 - Op 3 juni 2014 heeft de raad 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven' aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. De samenleving draait met regelmaat op v ...

Discussiebijeenkomst ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’

3 juni 2014 - Op 24 juni 2014 organiseert de raad in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken (EZ) een bijeenkomst over duurzaamheidscertificering in de agrarische sector. De discussiebijeenkomst komt voort uit één van de aanbevelingen uit het briefadvies ...

Veel belangstelling voor GedragtsToetsvan advies Doen en laten

3 juni 2014 - Voor de GedragsToets van het advies Doen en laten, effectiever beleid door mensenkennis dat de Rli begin maart heeft uitgebracht, bestaat veel belangstelling. Verschillende ministeries onder andere Infrastructuur en Milieu, en Financiën zijn met de Gedrag ...

Aankondiging publicatie advies ‘Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling risicobedrijven’

21 mei 2014 - De Rli brengt op 4 juni 2014 het briefadvies 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling risicobedrijven' uit over de mogelijkheden van financiële zekerheidsstelling voor aansprakelijkheid bij milieuschade. Dit gaat over mi ...

Internationale verkenning 2014 – Signalen: opkomende vraagstukken uit het internationale veld

21 mei 2014 - Het Rli-secretariaat heeft een internationale verkenning uitgevoerd ter voorbereiding op het komende werkprogramma. Deze verkenning bevat een selectie van signalen uit de internationale omgeving en een overzicht van de internationale en Europese beleidsag ...

Start advies ‘Tussen Brussel en de burger’

21 mei 2014 - De raad is gestart met het advies 'Tussen Brussel en de burger'. Nederland is steeds meer onderdeel van Europa, zowel economisch als beleidsmatig. Nederlandse ministers, ambtenaren en Nederlandse Europarlementariërs beslissen in Brussel mee over ...

Rli-advies centraal in debat over ruimte en landbouw #4 Jaar van de Ruimte 2015

21 mei 2014 - Niels Koeman, raadslid, schetst de ruimtelijke opgave voor landbouw aan de hand van het advies ‘Ruimte voor duurzame landbouw’ in het debat over ruimte en landbouw ‘Ruimte voor voedsel’. Initiatiefnemers van Het Jaar van de Ruimte 2015 willen door middel ...

Pieter Hooimeijer spreekt op TNO-congres Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en welzijn in de wijk, 18 juni 2014

21 mei 2014 - Pieter Hooimeijer, raadslid, geeft op het congres over extramuralisering een toelichting op het advies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'. Het afbouwen van capaciteit in verzorgingshuizen sluit aan bij de groeie ...

Pagina's