Nieuws

314 nieuwsberichten

Aankondiging presentatie advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ op 13 december 2018

3 december 2018 - De huidige verwarming van gebouwen die vooral uit aardgas komt, zal vrijwel volledig vervangen worden door CO2-arme warmte. De gasgestookte CV-ketel en het gasfornuis zullen verdwijnen. Deze energietransitie in de gebouwde omgeving komt niet vanzelf tot s ...

Advies 'Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid’ Rli uit zorgen over Nationale Omgevingsvisie

20 november 2018 - Op 20 november 2018 is het advies ‘Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is hét instrument van het kabinet om te ...

Adviesvraag Rli-advies ‘Toerisme en de leefomgeving’ vastgesteld, raadscommissie bekend

26 september 2018 - De verwachte verdubbeling van het inkomend en binnenlands toerisme vóór 2030 zal naar verwachting een grote impact hebben op de leefomgeving. Op deze ontwikkelingen richt de Rli zich met zijn advies ‘Toerisme en de leefomgeving’. Richard van Elferen / Med ...

Adviezen van Adviescommissie Water ondergebracht bij de Rli

18 september 2018 - De adviezen van de Adviescommissie Water (AcW) zijn online beschikbaar via de website van de Rli. Op 1 januari 2018 is de AcW opgeheven. De Rli had het thema water al in zijn takenpakket en heeft de adviesrol over waterbeleid van de AcW overgenomen. In he ...

Kabinetsreactie op advies ‘Duurzaam en gezond’

18 september 2018 - Het kabinet geeft in zijn reactie op het advies ‘Duurzaam en gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem’ aan dat het advies een waardevolle bijdrage levert aan de discussie over de toekomst van ons voedselsysteem. Het kabinet deelt de analyse dat de t ...

Podcast interview met Jeroen Kok over advies ‘Van B naar Anders’

7 september 2018 - In deze ‘Kloppenburg podcast’ gaat raadslid Jeroen Kok in op de essentie van het advies ‘Van B naar Anders’. Kok legt uit dat investeren in uitbreiding van het rijkswegennet en de hoofdspoorwegen niet langer dé oplossing is voor het bereikbaar houden van ...

Rli start met advies over toerisme in relatie tot de leefomgeving

26 Juli 2018 - De Rli is gestart met een advies over toerisme in relatie tot de leefomgeving. De toerisme- en recreatiesector is gebaat bij een goede leefomgevingskwaliteit. Aantrekkelijke steden, hoogwaardige natuur en bijzondere landschappen zijn potentiële trekkers v ...

Beeldverslag symposium 'Van B naar Anders’ nu on line

26 Juli 2018 - Op 30 mei 2018 organiseerde de Rli een symposium naar aanleiding van zijn advies 'Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’. De video's van de bijdragen van de sprekers, de toelichting op het advies, de afsluiting en een kort ...

Bijdrage Rli aan visietraject VNG ‘Om over na te denken’

16 Juli 2018 - Voor de publicatie ‘Om over na te denken’ (juni 2018) heeft de VNG verschillende adviesorganen gevraagd een bijdrage te leveren ter ondersteuning van de kennisontwikkeling bij gemeenten. In dit boekje zijn de bijdragen bijeengebracht waaronder die van de ...

André van der Zande nieuw lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

3 Juli 2018 - De Rli verwelkomt André van der Zande als nieuw raadslid. Zijn benoeming geldt voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 augustus 2020. André van der Zande was hiervoor directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het ve ...

Pagina's