Nieuws

19 nieuwsberichten

Vacature- De Rli is op zoek naar een adviseur

28 maart 2019 - Voor de versterking van het secretariaat zoekt de Rli een adviseur die breed inzetbaar is op uiteenlopende adviesonderwerpen. Sta jij aan het begin van je carrière en wil je vanuit een frisse blik meedenken over vraagstukken op gebieden als landbouw, wone ...

Verkenning 'De som der delen': duurzaamheidsopgaven kunnen regio impuls geven

26 maart 2019 - Op 26 maart 2019 bracht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn verkenning uit over samenvallende opgaven in de regio ’De som der delen’. Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze economie zullen de ...

Betrek burgers bij de toekomst van het landschap

19 maart 2019 - Het landschap staat onder druk, veel Nederlanders maken zich zorgen over de toekomst van het landschap. Terecht agendeerden verschillende partijen de zorgen over het landschap in de afgelopen weken in het licht van de komende provinciale statenverkiezinge ...

Verslag van bijeenkomst over de overgang naar schone energie in de gebouwde omgeving- 7 februari 2019

4 maart 2019 - Hoe krijgen we voor elkaar dat alle woningen in ons land binnen afzienbare tijd worden verwarmd zonder CO2-uitstoot? Die vraag lag op tafel tijdens de drukbezochte conferentie op 7 februari 2019 in Den Haag. De Rli organiseerde deze bijeenkomst naar aanle ...

Aankondiging ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’

15 februari 2019 - Op 26 maart 2019 brengt de Rli zijn verkenning ‘De som der delen’ uit over de samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio. De duurzaamheidsopgaven manifesteren zich vaak tegelijkertijd op regionaal niveau. De raad richt zich in deze verkennin ...

De Rli start met advies over herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

15 februari 2019 - Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid zal de raad adviseren over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De raad richt zich op de mogelijkheden die de implementatie van het GLB biedt voor de ondersteuning v ...

Bijeenkomst over advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ 7 februari 2019

15 februari 2019 - Op 7 februari 2019 organiseerde de Rli een bijeenkomst om de aanbevelingen uit het advies ‘Warm aanbevolen’ te bespreken met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Over de rout ...

De Rli start met advies over luchtvaartbeleid

8 januari 2019 - De Rli is gestart met een advies over luchtvaartbeleid. De minister van IenW werkt momenteel aan de Luchtvaartnota en heeft de raad om advies gevraagd. De raad constateert dat de wereldwijde voortgaande groei van de luchtvaart en doelen voor het klimaat e ...

Kabinetsreactie op advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’

8 januari 2019 - Op donderdag 19 december 2018 heeft het kabinet zijn reactie op het briefadvies over het versnellen van de woningbouwproductie naar de Tweede Kamer gestuurd. In de kabinetsreactie zegt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kernboods ...

Pagina's