Nieuws

38 nieuwsberichten

Beeldverslag symposium 'Van B naar Anders’ nu on line

nieuws
26 juli 2018 - Op 30 mei 2018 organiseerde de Rli een symposium naar aanleiding van zijn advies 'Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’. De video's van de bijdragen van .....

Bijdrage Rli aan visietraject VNG ‘Om over na te denken’

nieuws
16 juli 2018 - Voor de publicatie ‘Om over na te denken’ (juni 2018) heeft de VNG verschillende adviesorganen gevraagd een bijdrage te leveren ter ondersteuning van de kennisontwikkeling bij .....

André van der Zande nieuw lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

nieuws
3 juli 2018 - De Rli verwelkomt André van der Zande als nieuw raadslid. Zijn benoeming geldt voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 augustus 2020.

Agenda met duiding van onderwerpen die in advies ‘CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aan de orde komen

nieuws
3 juli 2018 - De raad heeft een agenda voor het komende advies over de transitie naar een CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving gepubliceerd. De raad maakt hierin duidelijk waar het onderzoek .....

Snelheid woningbouw mag niet ten koste gaan van kwaliteit

nieuws
28 juni 2018 - Voorkom dat de noodzakelijke versnelling van de woningbouw achteraf leidt tot spijt. Versnel alleen in regio’s waar echt een tekort is en zorg voor voldoende kwaliteit. Dit .....

Resultaten symposium ‘Van B naar Anders’ – 30 mei 2018

nieuws
7 juni 2018 - Heeft u het symposium ‘Van B naar Anders’ op 30 mei gemist of wilt u het graag terugzien? Dat kan, de bijeenkomst is in zijn geheel opgenomen en te bekijken. Het advies werd .....

Ons privacy beleid is aangepast

nieuws
5 juni 2018 - De Rli heeft zijn privacybeleid aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht werd.

Werkprogramma 2018-2019 aangeboden aan de Tweede Kamer

nieuws
4 juni 2018 - Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma voor de periode 2018-2019 op 25 mei 2018 mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV en de staatssecretaris van .....

Symposium naar aanleiding van advies ‘Van B naar Anders’ – 30 mei 2018

nieuws
23 mei 2018 - Op 30 mei 2018 organiseert de Rli het symposium over zijn advies ‘Van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’. Tijdens de bijeenkomst zal het advies worden .....

Advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’

nieuws
23 mei 2018 - Voortdurend investeren in capaciteitsuitbreiding van het rijkswegennet en het spoor is niet langer dé oplossing voor het bereikbaar houden van Nederland. De investeringsstrategie .....