Nieuws

37 nieuwsberichten

De Rli is verhuisd

nieuws
10 oktober 2016 - De Rli is per 10-10-2016 verhuisd naar Bezuidenhoutseweg 30 (B30) in Den Haag. Routebeschrijving In het pand B30 zijn naast de Rli ook de Autoriteit Persoonsgegevens en de drie planbureaus PBL, CPB en SCP gevestigd. ...

Werkprogramma 2017-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer

nieuws
22 september 2016 - Het Werkprogramma 2017-2018 van de Rli is op 20 september 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma bevat alleen de adviesonderwerpen die de raad nog in portefeuille heeft vanuit het vorige werkprogramma: Kwetsbare vitale infrastructuur en de ...

Kabinetsreactie op Rli-advies 'Circulaire economie: van wens naar uitvoering'

nieuws
22 september 2016 - Woensdag 14 september hebben staatssecretaris Dijksma (IenM) en minister Kamp (EZ) de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over het Rijksbrede programma 'Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050'. De raad is verheugd dat het kabinet h ...

Engelstalige versie van Rli-advies “Mainports Voorbij” via de website beschikbaar

nieuws
22 september 2016 - Op 22 september is de Engelstalige versie van het Rli-advies “Beyond Mainports” via de website van de Rli beschikbaar gekomen. Klik hier voor een directe link naar de Engelstalige adviestekst. Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen me ...

Erratum advies ‘Mainports Voorbij’

nieuws
9 september 2016 - De raad heeft besloten enkele zinnen uit de publicatie ‘Mainports voorbij’ (1 juli 2016) te verwijderen. Het betreft zinnen die gaan over de daling van de relatieve toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven sinds 2000. In het door de Rli genoemde percen ...

Verwacht: Publicatie van advies landschap op 8 november 2016

nieuws
9 september 2016 - Op 8 november publiceert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zijn advies over de toekomst van het landschap. Centraal staat de vraag: Hoe borgen we zowel voor bestaande als nieuwe landschappen de zorg voor de kwaliteit van het Nederlandse lands ...

Bundel ‘Verpleeghuiszorg 2025’ toekomstbeeld voor de verpleeghuiszorg- 29 augustus 2016

nieuws
9 september 2016 - In de bundel ‘Verpleeghuiszorg 2025’ van het programma ‘Waardigheid en trots’ schetsen een groot aantal partijen en experts een nieuw perspectief op de verpleeghuiszorg. De bundel bevat bijdragen van ca. 20 aansprekende personen en partijen die elk vanuit ...

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in nieuwe samenstelling bijeen, bekijk filmpjes raadsleden

nieuws
9 september 2016 - Op 1 en 2 september kwam de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voor de eerste keer in zijn nieuwe samenstelling bijeen. Deze bijeenkomst stond in het teken van onderlinge kennismaking en om gezamenlijk de ambitie van de raad te formuleren, nieuwe ...

Tweede zittingsperiode Rli op 1 augustus 2016 officieel van start- Maak kennis met de raadsleden

nieuws
1 augustus 2016 - De tweede zittingsperiode (2016-2020) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2016 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de volgende personen zijn ben ...

Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

nieuws
21 Juli 2016 - Op 19 juli 2016 bracht de raad de publicatie ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’ uit. Hierin beschrijft de raad vijf grote transformaties die met voorrang opgepakt ...