Nieuws

47 nieuwsberichten

Werkprogramma 2015-2016 naar Tweede Kamer

17 september 2014 - Het Werkprogramma 2015-2016 is op 16 september 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit werkprogramma geeft de raad een omschrijving van de nieuwe adviezen die worden opgepakt. Nieuwe adviezen 2015-2016 Nationaal omgevingsbeleid in relatie tot de Omgev ...

Doe mee met de online discussie Verkenning technologische innovaties

10 september 2014 - De Rli is gestart met een online discussie voor de Verkenning technologische innovaties. In vier panels debatteren door ons uitgenodigden experts vanuit diverse disciplines over gezonde voeding, slimme gebouwen, efficiënte mobiliteit en de sociale impact. ...

Denk mee met de Rli over de mogelijkheden en betekenis van nieuwe technologieën voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de leefomgeving

1 september 2014 - Denk mee over de Verkenning Technologische Innovaties. Om zicht krijgen te krijgen op de mogelijkheden die technologieën ons de komende drie à vier decennia gaan bieden voor gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen vraagt de raad uw inbre ...

Advies ‘Een zee van mogelijkheden’ uitgangspunt bij de Noordzee 2050 gebiedsagenda

1 september 2014 - Elementen uit het advies ‘Een zee van mogelijkheden’ vormen het uitgangspunt voor de ‘Noordzee 2050 gebiedsagenda: denk vanuit de zee; doe dat met alle belanghebbende partijen; en maak gebruik van de kracht van de ontwikkel- of uitnodigingsplanologie. Dit ...

Verslag discussie ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’

1 september 2014 - Het verslag van de discussiebijeenkomst ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’ staat on line. Op 24 juni 2014 organiseerde de raad deze discussie over de kansen en mogelijkheden van certificeringssystemen die de verduurzaming ...

Advies ‘De toekomst van de stad’ onderwerp van alumni-lezing Universiteit Utrecht

1 september 2014 - Het advies 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' is onderwerp van de gelijknamige alumni-lezing van de Universiteit Utrecht, op 17 november as. in Filmmuseum en cultureel centrum EYE in Amsterdam. Spreker is Pieter Hooimei ...

Kabinetsreactie briefadvies Risico’s gewaardeerd

30 augustus 2014 - De kabinetsreactie op het advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ is opgenomen in de Kamerbrief met het rapport ‘Bewust omgaan met veiligheid: rode draden- een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid’. Het ...

Publicatie advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’

26 juni 2014 - Op 26 juni 2014 heeft de raad zijn advies ‘Risico’s gewaardeerd, naar een transparant en adaptief risicobeleid’ aangeboden aan minister Schultz en staatssecretaris Mansveld (IenM). Het advies werd samen met het advies van de Wetenschappelijke Raad voor he ...

Reactie staatssecretaris Mansveld (IenM) op het advies ‘Milieuschade verhalen’ in voortgangsbrief Externe Veiligheid

26 juni 2014 - Staatssecretaris Mansveld (IenM) geeft haar reactie op het advies 'Milieuschade verhalen, advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven' in de voortgangsbrief (13 juni jl.) aan de Tweede Kamer over maatregelen v ...

Advies ‘Kaders naar een circulaire toekomst’

26 juni 2014 - 'Kaders naar een circulaire toekomst' is de nieuwe titel van het adviestraject 'Toekomstige afvalinfrastructuur'. De raadscommissie die het advies voorbereidt, is inmiddels twee keer bij elkaar gekomen en heeft de adviesvraag aangesche ...

Pagina's