Nieuws

38 nieuwsberichten

Debat ‘Stuur op de metropool!’- verslag

19 december 2013 - Het verslag van het debat 'Stuur op de metropool!' dat op 16 december 2013 plaatsvond in Amsterdam is nu beschikbaar via de Rli-website. Vereniging Deltametropool en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur organiseerden samen dit debat ov ...

Aanbieding advies ‘Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’

19 december 2013 - Op 23 januari 2014 presenteert de raad zijn briefadvies 'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen het ad ...

Start advies Ruimtelijke economische structuurversterking

5 december 2013 - De raad is gestart met een advies over de ruimtelijke economische structuurversterking. Zes jaar na het begin van de financiële crisis in 2007 kennen Nederland en veel andere landen nog steeds geen (sterke) economische groeicijfers. Wat betekent dit voor ...

Uitnodiging debatbijeenkomst Stuur op de Metropool!

28 november 2013 - Op 16 december vindt de discussieavond 'Stuur op de metropool' plaats over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's. Vereniging Deltametropool en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) nodigen u ...

Jaarconferentie European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC)

28 november 2013 - Op vrijdag 18 oktober vond de 21ste jaarconferentie plaats van het netwerk van  European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). Verraste vorig jaar de Rli met de conferentie 'Keep moving towards sustainable mobility' d ...

Kabinetsreactie op het advies 'Onbeperkt houdbaar'

13 november 2013 - De reactie van het kabinet op het advies 'Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid' (mei 2013) is opgenomen in de Kamerbrief, (31 oktober 2013) van de staatssecretaris Dijksma (EZ) over de tussenbalans van het natuurbeleid. Zij ziet het ...

Advies ‘Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland’

31 oktober 2013 - Vandaag heeft de raad zijn briefadvies 'Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland' aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De raad concludeert in zijn advies dat regering en parlement E ...

Debat ‘De (on)zekerheden in woningbehoefteramingen’

30 oktober 2013 - Het verslag van het debat over de (on)zekerheden in woningbehoefteramingen dat op 13 september jl. werd gehouden in Utrecht is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli organiseerde deze bijeenkomst op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ...

Alderstafel Schiphol voorbeeld van regionaal arrangement

9 oktober 2013 - Het advies 'Sturen op samenhang' over governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam geeft richting aan een nieuwe rol en verantwoordelijkheid van het Rijk. Het nieuwe Aldersadvies 'Accoord luchtvaartsector, omwonenden en overheden ...

Presentatie Advies ‘Nederlandse logistiek 2040: designed to last’

7 oktober 2013 - Vandaag heeft de Rli zijn advies 'Nederlandse logistiek 2040: designed to last' tijdens een symposium in Den Haag gepresenteerd. De raad concludeert in zijn advies dat de economische groei kan worden bevorderd door ander logistiek beleid. Als de ...

Pagina's