Nieuws

47 nieuwsberichten

Advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’

nieuws
15 december 2014 - Op 15 december 2014 heeft de raad het advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’ aangeboden aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst). De komende vijf jaar stoot de rijksoverheid miljoenen m 2 vastgoed af, van kantoren tot geva ...

Kabinetsreactie op advies Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

nieuws
11 december 2014 - De raad heeft de kabinetsreactie op zijn advies ‘Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis’ ontvangen. Het kabinet geeft in zijn brief van 4 december 2014 een geïntegreerde reactie op adviezen over toepassing van kennis over gedrag in bele ...

Rli doet in 2015 mee aan het Jaar van de Ruimte

nieuws
3 december 2014 - Rli doet mee aan het Jaar van de Ruimte. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ organiseren de initiatiefnemers van het Jaar van de Ruimte in 2015 een breed debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Met als doel om nieuwe perspectieven te ontwikke ...

Aanbieding advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed’ 15 december, Den Haag

nieuws
27 november 2014 - Op 15 december 2014 presenteert de Rli zijn advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed, over maatschappelijke doelen en geld’. Dit advies wordt samen met het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa) ‘Rijksvastgoed in beweging’ aangeboden aan minister Blok vo ...

EEAC jaarconferentie: ‘A Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development’ – korte terugblik

nieuws
17 november 2014 - EEAC-jaarconferentie: Op uitnodiging van de Nationale raad voor duurzame ontwikkeling van Hongarije (NFFT), hield het EEAC-netwerk (European Environment and Sustainable Advisory Councils) dit jaar van 15- 17 oktober zijn jaarconferentie ‘ A Balanced Futur ...

Invitation Conference Connecting the Dots – Acceleration, breakthroughs and co-creation in food, mobility and buildings, 30 January 2015

nieuws
17 november 2014 - Registration open Conference Connecting the Dots, 30 janauary 2015, Media Plaza, Utrecht. Drones, 4D printing, DNA sequencing, labs-on-a-chip, synthetic biology and artificial intelligence are just a few examples of possible disruptive innovations in food ...

Advies over rijksvastgoed

nieuws
21 oktober 2014 - Advies 'Rijksvastgoedporteuillestrategie': de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gevraagd hoe er vanuit het rijksbeleid het beste stu ...

Save the date! Conference Connecting the Dots – Acceleration, breakthroughs and co-creation in food, mobility and buildings- 30 January 2015

nieuws
13 oktober 2014 - Conference Connecting the Dots, 30 january 2015: save the date. Drones, 4D printing, DNA-sequencing, lab-on-a-chip, synthetic biology and artificial intelligence are just a few examples of disruptive innovations in food, mobility and buildings. They will ...

EEAC Conference Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development, Budapest, 15-16-17 October 2014

nieuws
13 oktober 2014 - The EEAC network will have its 22nd annual conference – Balanced Future: Social Capital and Human Aspects of Sustainable Development- at 15-16-17 October 2014 in Budapest, Hungary. The conference will offer a varied programme discussing different topics s ...

Kabinetsreactie op de adviezen 'De toekomst van de stad' en 'Kwaliteit zonder groei'

nieuws
22 september 2014 - In de gecombineerde kabinetsreactie op de adviezen ‘De toekomst van de stad’ en ‘Kwaliteit zonder groei’ verwoordt het kabinet zijn visie op de door de Rli gesignaleerde opgaven rond stad, fysieke leefomgeving en bestuur. Vervolgens gaat het kabinet in op ...