Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

De ministerraad heeft op voorstel van demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht voor de benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de vierde raadsperiode van de Rli (2024-2028) zijn vier nieuwe leden benoemd en acht zittende leden herbenoemd, waaronder twee leden van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO).

Raadsleden Rli per 1 augustus 2024

De ministerraad heeft ingestemd met de volgende (her)benoemingen:

- prof. dr. J.J. van Dijk (voorzitter);
- drs. J.A. van Antwerpen;
- mr. R.M. Bergkamp;
- prof. dr.ir. J. Janssen;
- J. Kriens;
- drs. K.J. Poppe;
- ir. C.M. Sluis;
- prof. dr. E.T. Verhoef;
- prof.dr.ir. L. Volker;
- em. prof. dr. A.N. van der Zande;
- drs. J.H.L.H. Niemans (EcO);
- prof. dr. mr. H.D. Tolsma (EcO).

De benoemingen gaan in op 1 augustus 2024.

Lees de geannoteerde besluitenlijst ministerraad 7 juni 2024

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Hillebrand, algemeen secretaris ron.hillebrand@rli.nl of 06 2180 0302.