Vacature voor senior adviseur leefomgeving en infrastructuur

Het maken van onafhankelijk strategisch en inhoudelijk advies waarmee ons parlement besluitvorming kan doorvoeren over de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse leefomgeving. Dit kan bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Als senior adviseur begeleid en overzie jij gehele adviesvraagstukken. Je ondersteunt de raad om maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving kritisch tegen het licht te houden en draagt bij aan nieuwe perspectieven op beleid over onderwerpen als wonen, ruimtelijke ordening, landbouw, vervoer, energie, natuur en milieu. Solliciteren is mogelijk tot 23 juli 2024.

Afbeelding Natuurlandschap Veluwe

Hoe jij bijdraagt in je rol

Als senior adviseur bij het stafbureau van de Rli leid je adviestrajecten en vervult daar bij variërende procesmanagementtaken. Je stuurt een of meerdere projectteams aan die raadscommissies ondersteunen om adviesrapporten op te stellen. Samen met je projectteam zorg je voor de inhoudelijke voorbereiding, planning en organisatie van een adviestraject. In je werk bereid je onder meer de discussies in commissies en raad voor, je organiseert expertbijeenkomsten, doet interviews en geeft presentaties.

Voor deze verschillende werkzaamheden stel jij inhoudelijke stukken op en ben je verantwoordelijk voor de soepele organisatie ervan. Je bent bovendien penvoerder van de adviesteksten. De uitwerking van adviezen gebeurt in nauwe samenwerking met de commissie en het projectteam. Het mondeling en schriftelijk uitdragen van de adviezen is ook een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. Zie hier ons recente advies ‘advies ‘Waardevol regeren: sturen op brede welvaart’. 

Onze adviesopdrachten zijn langlopend en op projectmatige wijze ingericht; het opleveren van een grondig en goed advies duurt ongeveer een jaar. Ongeveer zes keer per jaar adviseren we kabinet en parlement over grote vraagstukken op het gebied van leefomgeving en infrastructuur. In jouw functie als senior adviseur zul jij dan ook moeten kunnen schakelen tussen diverse kennisgebieden zoals stikstof, woningbouw, water, voedsel of energie-infrastructuur.

Wat verwachten we van jou?

Werk en denkniveau:-

  • master – doctoraal.

Kennis en ervaring:-

  • je bent op de hoogte van (internationale) ontwikkelingen in de politiek en binnen de politieke en ambtelijke top;
  • je benadert de juiste mensen om steun, medewerking of invloed te verkrijgen;
  • je gebruikt bestaande mogelijkheden op een andere manier.

Informatie en reageren

Spreekt deze vacature jou aan? Solliciteren is mogelijk tot 23 juli 2024

Meer informatie over de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden