De Rli stelt drie nieuwe junior-raadsleden aan

Tim van Dijke, Eva van Genuchten en Marnix Kluiters zijn door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aangesteld als junior-raadsleden. De benoeming gaat in op 1 augustus 2024.

Junior-raadsleden Rli

Tim van Dijke (1996) is senior consultant bij Berenschot. Hij werkte onder andere mee aan de rapporten van de commissie Remkes en de commissie Keijzer (Kanaal Almelo-De Haandrik) en is thans actief in het programma één-overheid in Groningen.

Eva van Genuchten (1994) is mede eigenaar van Make Day, een bedrijf dat organisaties begeleid in verandering op de thema’s digitalisering, burgerparticipatie, de samenwerking overheid-markt en verduurzaming.

Marnix Kluiters (1994) heeft zijn eigen ecosofie podcast (ecosofie.net, thans 128 afleveringen), waarin hij onderzoekt hoe we de economie, ecologie en filosofie in balans kunnen brengen.

Sinds 2016 stelt de raad bij elke nieuwe zittingsperiode junior-raadsleden aan om zo de kennis en ervaring van jongere generaties te laten doorklinken in zijn werk. Zij nemen deel aan alle werkzaamheden van de raad.

Lees hier meer over de benoeming van de raadsleden voor de vierde raadsperiode van de Rli (2024-2028)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Hillebrand, algemeen secretaris ron.hillebrand@rli.nl of 06 2180 0302.