Vacature junior-raadsleden

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zoekt junior-raadsleden

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategisch adviescollege voor regering en Staten-Generaal voor de beleidsvelden in het fysieke domein. Op 1 augustus 2020 eindigt de tweede zittingsperiode van de raad.

De Rli bestaat uit een voorzitter en negen leden. De raad zoekt voor de periode 2020-2024 junior-raadsleden met kennis of ervaring op één of meer terreinen waarover de raad adviseert: woningmarkt, woonomgeving, stad, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

Wat verwacht de Rli van de junior-raadsleden?

Je bent geïnteresseerd in politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken. Je kunt deze vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken en inspireert tot creatieve en vernieuwende oplossingsrichtingen. Als junior-raadslid breng je in discussies in de raad het perspectief van jonge generaties in.

Informatie en reageren

Solliciteren kan tot 13 juni 2020.
Meer informatie over de functie en wijze van reageren