Rli start met advies over de toegang tot de stad

De raad is gestart met een advies over de toegang tot dat wat de stad te bieden heeft, bezien vanuit de fysieke leefomgeving: wonen (de gebouwde omgeving, huisvesting, leefbaarheid van de wijken), vervoer (bereikbaarheid van werk en onderwijs) en de voorzieningen in de publieke ruimte die de mogelijkheid bieden tot ontmoeten.

foto van de stadspoort van Leiden

Er zijn verschillende signalen dat er spanning staat op de stad, dat de toegang voor verschillende groepen niet vanzelfsprekend is. De wachtlijsten voor sociale woningen worden steeds langer. Het aantal dak- en thuislozen kent een sterke toename en zij hebben bovendien een steeds bredere herkomst. In steeds grotere delen van steden is het lastig om een woning te vinden voor groepen met lage en middeninkomens, zoals bijvoorbeeld leraren, verpleegkundigen, taxichauffeurs, schoonmakers en politieagenten. In andere wijken treedt een concentratie op van kansarme bewoners en bewoners met problemen. Bovendien is het aanbod van maatschappelijke voorzieningen, zoals bibliotheken en welzijn in de afgelopen jaren verschraald.

De vraag die centraal staat is: In hoeverre zijn er verschillen tussen groepen in de mate van toegang tot onze steden op het gebied van wonen, vervoer en de publieke ruimte, nemen die verschillen toe, is dat problematisch en op welke wijze kan hierop worden gestuurd?

De verwachting is dat het advies in het najaar van 2020 wordt uitgebracht.

Lees meer over het advies Toegang tot de stad

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl, 06-21240809.