Rli start met advies ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving’

De voortgaande digitalisering zal fundamentele veranderingen teweegbrengen in onze samenleving maar is nog nauwelijks georiënteerd op duurzaamheid. Digitale technologie draagt vooralsnog vooral bij aan efficiëntie en groei in bestaande markten en er zijn signalen dat de huidige ontwikkeling van digitale technologie duurzaamheidsproblemen dreigt te vergroten.

foto fragment van een toetsenbord entertoets met afbeelding weegschaal

Het advies ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving’ richt zich op de betekenis van de digitale transitie voor de overgang naar een duurzame leefomgeving. In het adviestraject legt de raad de nadruk op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die Nederland onderschreven heeft, voor zover die specifiek over de leefomgeving gaan. Centraal staat de vraag:

“Hoe hangen digitalisering en duurzaamheidstransities samen en welke rol van de overheid is mogelijk, nodig en effectief om digitalisering te laten bijdragen aan de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving?”

Dit advies wordt naar verwachting eind 2020 uitgebracht.

Lees meer over het advies ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel.nl tel. 06 5201 2691.