Rli brengt advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ uit

Op woensdag 11 maart 2020 brengt de Rli zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ uit. Minister voor Milieu en Wonen (IenW), Stientje van Veldhoven, neemt het advies in ontvangst.

foto; plastic walvis In Catharijnesingel Utrecht

Over het advies
Er zijn in de samenleving zorgen over de effecten van gevaarlijke stoffen op gezondheid en veiligheid van mensen en op de biodiversiteit van de ecosystemen. Waar de concentraties van veel stoffen in de leefomgeving dalen, neemt tegelijk het aantal stoffen toe en introduceren nieuwe toepassingen van stoffen nieuwe mogelijke gevaren. De zorgen worden gevoed door incidenten of onzekerheid over nadelige effecten van stapeling van stoffen in de leefomgeving. Deze zorgen worden pregnanter in het licht van de transitie naar een circulaire economie.

Het overheidsbeleid voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen heeft de afgelopen decennia weliswaar risico’s voor mens en milieu gereduceerd, maar de huidige aanpak lijkt niet meer toereikend om de ontwikkelingen in de toekomst in goede banen te leiden. De Rli gaat in zijn advies in op de vraag of een veiliger omgang met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving nodig is en welke stappen daartoe moeten worden gezet.

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl, 06 27020642.