Denk aan de jonge generaties bij de besteding van het Wiebes-fonds

Veel ministeries werken hard aan voorstellen voor de besteding van het in de Rijksbegroting aangekondigde investeringsfonds. De drie junior-raadsleden van de Rli juichen het toe dat het kabinet tientallen miljarden wil inzetten voor de versterking van het verdienvermogen van toekomstige generaties in een duurzame economie. Maar zij zijn bezorgd of het geld wel goed wordt ingezet, terwijl de terugbetaling bij toekomstige generaties komt te liggen.

foto van de drie junior-raadsleden

Zij vragen het kabinet dan ook om samen met de jonge generatie te zorgen dat de investeringen worden ingezet voor brede maatschappelijke opbrengsten op lange termijn. Omdat in de politiek de korte termijn meestal het zwaarst telt, vrezen zij niet dat het vanzelf goed komt.

Lees het opiniestuk ‘Denk aan de jonge generaties bij de besteding van het Wiebes-fonds'  - Trouw 27 februari 2020