Conferentie Verbindend Verduurzamen - Nieuws

Inspirerende sprekers

Hoe betrek je de zorgen, ideeën en kansen van inwoners bij de verduurzamingsstrategie van Nederland? Discussieer mee op 26 maart en laat je inspireren door de sprekers op de Rli-conferentie Verbindend Verduurzamen: Kim Putters directeur SCP; Daan Roovers denker des vaderlands; Lot van Hooijdonk wethouder Utrecht; Sandor Gaastra DG Energie en Klimaat ministerie EZK; Klaas van Egmond hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid.

logo van de conferentie  met 2 V's door elkaar geschreven

Lees meer over de sprekers en schrijf je in!

Negen inzichten waar de overheid van kan leren

De verduurzaming van onze samenleving vraagt om inzet van tal van spelers: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en natuurlijk alle inwoners zelf. Hoe betrekken maatschappelijke organisaties hun achterban bij hun activiteiten om Nederland duurzamer te maken? De Rli vroeg zes organisaties ANWB, FNV, SER, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Milieudefensie en Univé naar hun ervaringen. De bijeenkomst leverde negen compacte inzichten op waar de overheid van kan leren.

Lees de negen inzichten

Klimaatsceptici en klimaatkoplopers, zo denkt Nederland over verduurzamen

De Rli vroeg klimaatsceptici en klimaatkoplopers hoe je de zorgen, ideeën en kansen van inwoners betrekt bij de verduurzaming van Nederland. De reacties zijn veelzijdig en veelkleurig. Waar de een zijn best doet zo duurzaam mogelijk te leven: “Ik heb een elektrische auto, ik heb zonnepanelen” vraagt de ander zich af of deze aanpassingen wel nut hebben.

De een vraagt om meer regels van de overheid terwijl de ander denkt dat het wel wat minder kan en twijfelt aan de oprechtheid van de politiek, maar iedereen is bereid te werken aan een prettige leefomgeving.

Bekijk het filmpje: Veranderaars en critici, zo denkt Nederland over Verbindend Verduurzamen

‘Duurzaamheidstransities gaan iedereen aan’ - interview met raadslid Ellen Peper

Wat is er nodig om iedereen in Nederland te laten meedoen aan de transitie naar een duurzame samenleving? En omgekeerd hoe kan bijdragen aan verduurzaming ook mensen verbinden? Verduurzaming mag niet alleen een thema voor een groep koplopers blijven, het gaat ons allemaal aan. Hoe meer partijen weten wat er nodig is om verbindend te verduurzamen, hoe beter, vindt Ellen Peper, lid van de raadscommissie die de conferentie voorbereidt.

Lees het interview met raadslid Ellen Peper