Advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ - uitnodiging discussiebijeenkomst 1 april 2020

Op woensdag 1 april 2020 presenteert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ tijdens een discussiebijeenkomst in Den Haag. Het advies richt zich op de vraag of een veiliger omgang met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving nodig is en welke stappen daartoe moeten worden gezet. De raad nodigt u hiervoor graag uit. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

De Rli brengt het advies uit op 11 maart 2020. Minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven neemt het advies in ontvangst. Vanaf dat moment is het advies beschikbaar op de Rli-website.

Doorkijk naar natuur vanuit buis met waterafvoer

Over het advies

De raad signaleert in het advies verschillende problemen met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving, die in de komende jaren naar verwachting zullen toenemen en waar het bestaande beleid nog te weinig op inspeelt. Er is een krachtiger inzet nodig om emissies te verminderen en het gebruik van gevaarlijke stoffen in allerhande producten en artikelen te vermijden. De raad doet tien aanbevelingen om meer controle te krijgen op de verspreiding van stoffen in de leefomgeving, om de nadelige effecten van cumulatieve blootstelling te beperken en om toe te werken naar een veilige circulaire economie in 2050.

De aanbevelingen zijn gericht aan de overheid. De raad ziet ook een rol voor bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen bij het reduceren van risico’s van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving. Het advies biedt daarom zowel overheden, bedrijven als ngo’s een handelingsperspectief om de risico’s van gevaarlijke stoffen in de greep te krijgen.

Programma en aanmelding

De tien aanbevelingen uit het advies worden in drie tafelgesprekken besproken met respectievelijk experts, vertegenwoordigers vanuit bedrijven en ngo’s, en met politici vanuit provincies en de Tweede Kamer.

Tijd: 1 april 2020 van 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie KIVI, Prinsessegracht 23 in Den Haag.

Lees meer over het programma, de sprekers en wijze van aanmelding

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ 

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl, 06 27020642.