Werkconferentie Regio 2050

Op 11 september 2019 organiseert de Rli de werkconferentie ‘Regio 2050, werken aan een duurzame toekomst’. Aanleiding is de Rli-verkenning ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’. In deze verkenning is gekeken hoe verschillende duurzaamheidsopgaven samenvallen in de regio en hoe hierop kan worden ingespeeld.


Foto: ANP Foto

In de werkconferentie worden de verschillende signalen uit de verkenning verdiept. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe organiseer je in jouw regio dat opgaven in samenhang worden aangepakt? Deze middag spreken vertegenwoordigers van Rijk en regio over de wijze waarop zij dit doen of zouden willen doen, en wat daarbij nodig is. Daarna kan je kiezen uit zes workshops die in samenwerking met PBL, SCP en SER worden georganiseerd waarin steeds één thema verder wordt uitgediept.

Aanmelden kan via deze link

Lees het volledige programma en een toelichting op de workshops

Lees meer over de verkenning ‘De som der delen’

Voor meer informatie over de werkconferentie: Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl