Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

Op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar de rol van investeerders op de woningmarkt. Aanleiding voor het rapport is dat in nieuwsberichten vaak wordt geschreven over het opkopen van woningen voor de verhuur door beleggers. Deugdelijke cijfers hierover zijn echter niet beschikbaar. Het rapport van het Kadaster ‘Kopen om te verhuren: onderzoek naar veranderingen in eigendomsverhoudingen op de woningmarkt’ is vandaag ter informatie met een begeleidende brief van de raad aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Foto van sleutels met op de achtergrond woningbouw

Onderdeel van het rapport is een interactieve kaart waarin voor heel Nederland op wijkniveau is aangegeven hoe sterk het verschijnsel koop voor verhuur zich voordoet.

Lees meer informatie over het rapport ‘Kopen om te verhuren’

Bekijk de interactieve kaart

Lees de begeleidende brief van de Rli

Lees het rapport van het Kadaster ‘Kopen om te verhuren: onderzoek naar veranderingen in eigendomsverhoudingen op de woningmarkt’

Lees het persbericht 'Voorstudie Kadaster naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt'

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl

Voor inhoudelijke informatie over het rapport kunt u zich wenden tot het Kadaster, Paul de Vries, paul.devries@kadaster.nl