Rli start met advies ‘Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving’

Er zijn in de samenleving zorgen over de effecten van gevaarlijke stoffen op de gezondheid en de veiligheid van mensen en op de biodiversiteit. Waar de concentraties van veel stoffen in de leefomgeving dalen, neemt tegelijk het aantal stoffen toe en ontstaan nieuwe mogelijke gevaren door nieuwe toepassingen. De zorgen worden gevoed door incidenten, door veranderende eisen die we stellen bijvoorbeeld aan de waterkwaliteit of door onzekerheid over nadelige effecten van stapeling van stoffen in de leefomgeving. De transitie naar een circulaire economie zal deze zorgen eerder groter maken dan doen afnemen.

foto van kunstwerk / plastic walvis gemaakt van 5 ton zwerfafval

De raad stelt op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat een advies op over het stelsel van stoffen-, producten- en milieuregelgeving. De verwachting is dat het advies in februari 2020 wordt uitgebracht.

Lees meer over het advies ‘Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl, 06 27020642.