Advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

Op 22 mei 2019 heeft de Raad voor leefomgeving en infrastructuur zijn advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’ aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De minister heeft de ambitie om in Nederland te komen tot kringlooplandbouw. De Rli adviseert om komende jaren het Europese landbouwgeld hiervoor in toenemende mate in te zetten en doet hiervoor een aantal aanbevelingen.

foto van bloemrijke akkerrand

Op verzoek van de minister van LNV adviseert de raad over hoe de herziening van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan bijdragen aan de gewenste transformatie naar kringlooplandbouw in Nederland. De minister heeft in haar eigen landbouwvisie aangegeven naar een kringlooplandbouw te willen. Zij wil dat Nederland daarin in 2030 koploper is. Deze doelstelling is ambitieus en zal van boeren veel vragen. Op dit moment is de overgang naar kringlooplandbouw vooral nog een (door velen ondersteund) wensbeeld. Dit vraagt daarom om een aanpak waarbij gedurende de komende jaren stapsgewijs voortgang wordt geboekt.

Lees het persbericht ‘Zet Europees landbouwgeld in voor kringlooplandbouw’

Lees meer over het advies ‘Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw’

Het advies bevat twee toelichtende infographics:

  1. Veranderingen Europees landbouwbeleid in vogelvlucht
  1. Europees landbouwbeleid voor kringlooplandbouw

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl 06 11797505.

Raadslid Krijn Poppe (l) en voorzitter Rli Jan Jaap de Graeff (m) overhandigen het advies aan minister Schouten (LNV). Foto: Fred Ernst