Werkprogramma 2019-2020 is bekend

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma voor de periode 2019-2020 op 19 december 2018 mede namens de staatssecretaris van IenW en de bewindslieden van BZK, EZK en LNV aangeboden aan de Tweede Kamer. De raad heeft de ambitie om in de komende jaren bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van de uitdagingen in de fysieke leefomgeving zullen de meeste adviezen van de raad zich uitstrekken over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein.

illustratie met tandwielen die in elkaar haken

De onderwerpen zijn:

  • Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
  • Gevaarlijke stoffen
  • Luchtvaartbeleid
  • Afbouw verouderde bedrijfsmiddelen
  • Vitale bodem
  • Conferentie inclusieve transities

Daarnaast kunnen de volgende onderwerpen opgepakt worden in een (brief)advies, als de uitkomsten van lopende besluitvormingstrajecten en beleidsontwikkelingen daar aanleiding toe geven:

  • Noordzee
  • Consequenties van klimaatverandering voor het ruimtelijk beleid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met algemeen secretaris Ron Hillebrand, ron.hillebrand@rli.nl

Lees het Werkprogramma 2019-2020 met een korte uitwerking van de onderwerpen