Samenwerken in de mobiliteitswereld – essays ter voorbereiding op een advies over mobiliteit

Twee essays ter voorbereiding op het advies over mobiliteit.

Binnenkort brengt de Rli een advies uit over mobiliteit, naar verwachting in de tweede helft van april 2018. Dit advies gaat over het effectiever en duurzamer inzetten van de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit. Gedurende het adviestraject heeft de raad aandacht besteed aan hoe de mobiliteitswereld is georganiseerd en op welke wijze samenwerking tussen betrokken partijen plaatsvindt of zou kunnen plaatsvinden.

avondspits op de ring Rotterdam A20

De raad heeft ter voorbereiding van het advies  twee deskundigen gevraagd de volgende vraag in de vorm van een essay te beantwoorden:

Hoe kunnen verschillende overheden en eventueel private spelers hun samenwerking zo organiseren dat vanuit de regionale opgave(n) zowel in de planvorming, als bij het financieren, en in de uitvoering door de schotten van modaliteiten en bestuurslagen (verticaal en horizontaal) heen gewerkt wordt?

Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker) beantwoordt de vraag vanuit zijn visie op lichte sturing en het gebruik van meer organische of zachte vormen van integratie, in zijn essay ‘Door schalen en modaliteiten werken zonder nieuwe kokers te bouwen’.

Jouke de Vries (Rijksuniversiteit Groningen) gaat in zijn essay ‘Maatschappelijke opgaven en Metropoolregio’s’ met name in op de vraag naar het juiste bestuurlijk schaalniveau waarop de huidige maatschappelijke problemen opgelost kunnen worden.

De twee essays, geschreven op persoonlijke titel, zijn vooruitlopend op de publicatie van het advies, te downloaden:

  1. Essay: ‘Door schalen en modaliteiten werken zonder nieuwe kokers te bouwen’
  2. Essay: ‘Maatschappelijke opgaven en Metropoolregio’s’

Lees meer over het advies ‘Mobiliteit’

Voor meer informatie over het advies ‘Mobiliteit’ kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl