Resultaten symposium ‘Van B naar Anders’ – 30 mei 2018

Heeft u het symposium ‘Van B naar Anders’ op 30 mei gemist of wilt u het graag terugzien? Dat kan, de bijeenkomst is in zijn geheel opgenomen en te bekijken. Het advies werd toegelicht door raadslid Jeroen Kok en met een panel van betrokkenen uit de mobiliteitswereld besproken. Tijdens het symposium gaf Roger Demkes van De Verkeersonderneming zijn ‘Zicht op de toekomst’; er waren korte pitches over nieuwe en duurzame mobiliteitsontwikkelingen door van Niels van Oort, TUdelft; Bram van Liere, Mileudefensie; Patrick Morren, Tauw en Marco Boender, Share2use. Geert Kloppenburg, Van Idee naar BV, sloot af met zijn bespiegelingen bij het advies en wat dat kan betekenen voor de toekomstige ontwikkeling van het mobiliteitssysteem.

foto van de zaal met deelnemers aan het symposium

Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Rli, sloot het symposium af waarbij hij terugblikte op het gesprek met de minister en staatssecretaris van IenW dat de dag ervoor plaatsvond. Hij constateerde dat beide bewindspersonen het eens zijn met de boodschap van het advies van de raad en dat datzelfde het geval lijkt te zijn bij de deelnemers van het symposium. Het maakt duidelijk waarom de gedeelde wens om te veranderen in de praktijk onvoldoende tot verandering leidt en biedt een samenhangend perspectief op waar het met de mobiliteit naar toe zou moeten. Het is volgens De Graeff van belang dat aan de hand van concrete regionale vraagstukken de conventionele gang van zaken ter discussie wordt gesteld en nieuwe ideeën en spelers worden binnengehaald in de discussies over mobiliteit.

Bekijk de opnames van het symposium ‘Van B naar Anders’

Bekijk de foto-impressie van het symposium 'Van B naar Anders'

De PowerPointpresentaties van Jeroen Kok, raadslid Rli; Roger Demkes van De Verkeersonderneming; Niels van Oort, TUdelft; en Marco Boender van Share2use zijn te downloaden.

Lees meer over het advies

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl

Binnenkort komt ook het videoverslag van de bijeenkomst beschikbaar.