Overhandiging advies ‘Brede blik op erfgoed’

In de wrap-up bijeenkomst van ‘Erfgoed telt!’ overhandigde Rli-raadslid Co Verdaas op 25 januari 2017 het advies ‘Brede blik op erfgoed’ aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW. De minister van OCW heeft de Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur om een gezamenlijk advies gevraagd in het kader van de actualisering van het erfgoedbeleid: ‘Erfgoed telt!’ Moet het beleid worden aangepast in het licht van de vele transities en ontwikkelingen in de leefomgeving?

Co Verdaas overhandigt het advies aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal OCW
Foto Fred Ernst

Ten overstaan van een volle Metaalkathedraal te Utrecht benadrukte Co Verdaas – commissievoorzitter namens beide raden – dat het denken in het erfgoedbeleid voorbij het monument moet gaan. Zijn boodschap aan de minister van OCW en de aanwezigen: zie een monument in zijn context, denk mee met de toekomstige gebruiker en focus minder op de collectie, zet juist in op de connectie met de samenleving. Verdaas stelde dat dit eerder een cultuurverandering dan een beleidsvernieuwing vergt. Wolfensberger wees in haar reactie op de positieve teneur van het regeerakkoord met betrekking tot erfgoed. Inhoudelijk ging de dg niet in op de gepresenteerde onderzoeken en adviezen, ze wilde nog geen voorschot nemen op de koers van het nieuwe beleid.

Het advies, ‘Brede blik op erfgoed, over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving’, bevat 16 concrete aanbevelingen gerangschikt langs de lijnen: van collectie naar connectie, van gebouw naar gebruik en van objectgericht naar omgevingsgericht. Het advies is op 18 december 2017 uitgebracht.

Lees meer over het advies 'Brede blik op erfgoed'