Jaarverslag 2017

Het jaarverslag van de Rli staat nu on line en geeft een compact beeld van de publicaties in 2017, de doorwerking van de adviezen en de jubileum jaarconferentie van de samenwerkende Europese adviesraden op het gebied van de duurzame leefomgeving.

In 2017 publiceerde de raad de adviezen ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ en ‘Brede blik op erfgoed’ en het rapport ‘Technologie op waarde schatten’, een handreikingen om kansen van technologische innovaties beter te benutten en risico’s te beperken. Daarnaast organiseerde de Rli de tweedaagse EEAC-conferentie ‘Towards the 2030 agenda for sustainable development and beyond’ met een pre-conferentie voor jonge vertegenwoordigers uit negen Europese landen

Lees het jaarverslag 2017