Bijeenkomst advies Warm aanbevolen 7 februari 2019 – uitnodiging

Op 7 februari 2019 organiseert de Rli een bijeenkomst over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Centraal in die bijeenkomst staan de aanbevelingen uit het advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’. Wat kunnen die aanbevelingen in de praktijk betekenen? De raad nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst.

kaft van het advies met titel en foto van spelende kinderen op een sleetje in de sneeuw in een woonwijk

Programma en aanmelding

Niels Koeman (raadslid en voorzitter van de commissie) licht het advies toe. De aanbevelingen worden vervolgens in een aantal gespreksrondes verder geconcretiseerd met tafelgasten, o.a. Diederik Samsom (voorzitter sectortafel Gebouwde omgeving van het klimaatakkoord), Marco Pastors (directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en Chris Kuijpers (DG Bestuur en Wonen BZK). Wij nodigen u hiervoor graag uit. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Bekijk hier het voorlopig programma

U kunt zich hier aanmelden

Over het advies 'Warm aanbevolen'

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Over de route daarheen is nog veel onduidelijkheid: over de verantwoordelijkheid van overheid en burger, de verdeling van kosten en de mate waarin burgers straks zelf kunnen kiezen hoe zij hun huis verwarmen. Dat beïnvloedt het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie negatief. De raad doet in dit advies voorstellen om de omschakeling van alle gebouwen op duurzame warmte sneller en met groter draagvlak tot stand te brengen. Op 13 december 2018 heeft de Rli zijn advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wilt u meer informatie over het advies en de bijeenkomst, neem dan contact op met Folmer de Haan, projectleider f.w.dehaan@rli.nl

Lees meer over het advies advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’

Bekijk de video met een uitleg van het advies in 2 minuten