Advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’

Voortdurend investeren in capaciteitsuitbreiding van het rijkswegennet en het spoor is niet langer dé oplossing voor het bereikbaar houden van Nederland. De investeringsstrategie moet meer aansluiten bij de technologische veranderingen van de vervoersmogelijkheden, de veranderende reisbehoefte en het toenemend belang van duurzame mobiliteit. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst’ dat op 23 mei is aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

kaft advies met titel en illustratie

Uitbreiden van infrastructuur is niet langer de beste keuze
Nederland heeft een van de best ontwikkelde infrastructuursystemen ter wereld. Verbreden van wegen of het uitbreiden van spoorcapaciteit is echter steeds minder effectief om mobiliteitsknelpunten op te lossen en de bereikbaarheid te vergroten. De oplossing wordt eerder bereikt met het anders gebruiken van de infrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe vervoerswijzen. Hoewel deze conclusie breed wordt onderschreven, gaat nog altijd het grootste deel van het overheidsgeld voor mobiliteit naar het aanleggen en uitbreiden van infrastructuur.

Lees het persberichtBetere mobiliteit vraagt andere keuzes’

Lees meer over het advies: ‘Van B naar Anders’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl