Advies Duurzaam en gezond: Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid

Op 3 april 2018 heeft de Rli zijn advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ aangeboden aan minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS). De Rli concludeert in zijn advies dat de klimaatopgave op lange termijn onvermijdelijk leidt tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Het kabinet zou met nieuw voedselbeleid op deze omslag moeten anticiperen om de negatieve gevolgen ervan zo klein mogelijk te maken en de kansen - die er ook zijn - zo veel mogelijk te benutten.

Cover met foto van diverse groenten en de titel Duurzaam en gezond

In Nederland is meer voedsel beschikbaar dan ooit tevoren, het is veilig en we betalen er relatief weinig voor. Nederlands voedsel wordt efficiënt geproduceerd en wereldwijd geëxporteerd. Tegelijk zijn er zorgen over de negatieve effecten van de productie en de consumptie van ons voedsel op het milieu en de biodiversiteit, op onze eigen gezondheid en op het dierenwelzijn. Recent is daar de zorg bijgekomen over de effecten van onze voedselproductie op de klimaatverandering. Zelfs als alle thans beschikbare maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse veehouderij te beperken, dan zal naar verwachting in 2050 de veehouderij toch nog beslag leggen op de totale toegestane broeikasgasuitstoot in Nederland. Een transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem is daarom volgens de Rli noodzakelijk.

Bekijk de animatie met een korte uitleg over het advies ‘Duurzaam en gezond’

Lees het hele persbericht ‘Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid’

Lees meer over het advies ‘Duurzaam en gezond’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl tel. 06 11797505.

Minister Schouten (LNV) en staatssecretaris Blkohuis (VWS) namen het advies 'Duurzaam en gezond' in ontvangst. Op de foto Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli (l) en Krijn Poppe raadslid (r)