Advies: Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

Vandaag heeft de Rli zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ uitgebracht. De raad concludeert dat de voortschrijdende digitalisering van de stroomvoorziening haar kwetsbaar maakt. Het kabinet moet daarom investeren in kennis om samen met de elektriciteitssector deze kwetsbaarheid scherp in beeld te krijgen en weg te nemen. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat nam het advies in ontvangst.

kaft advies met titel en illustratie

De digitalisering van de stroomvoorziening gaat snel. Dat is nodig voor de benutting van meer duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens, en ook voor de grootschalige toepassing van warmtepompen en voor de tijdelijke opslag van stroom in bijvoorbeeld batterijen van auto’s. Door de toenemende complexiteit van de digitale aansturing van de stroomvoorziening, en ook omdat steeds meer zelflerende en autonoom beslissende apparaten aangesloten worden op het net, ontstaan nieuwe kwetsbaarheden in het elektriciteitssysteem. De kans op grootschalige stroomuitval kan daardoor toenemen. Daarom adviseert de raad onderzoek te doen, te investeren in een kennisinfrastructuur en no-regret maatregelen te nemen.

Lees het persbericht ‘Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk’

Lees meer over het advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl

De voorzitter van de Rli Jan Jaap de Graeff overhandigt het advies aan staatssecretaris Mona Keijzer van EZK - Foto Fred Ernst