Aankondiging presentatie advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ op 13 december 2018

De huidige verwarming van gebouwen die vooral uit aardgas komt, zal vrijwel volledig vervangen worden door CO2-arme warmte. De gasgestookte CV-ketel en het gasfornuis zullen verdwijnen. Deze energietransitie in de gebouwde omgeving komt niet vanzelf tot stand. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, reiken tot achter de voordeur van woningen en andere gebouwen. Om tegemoet te komen aan de in de samenleving gewenste duidelijkheid over het verloop van de energietransitie, doet de raad een aantal aanbevelingen over de fasering en een rechtvaardige verdeling van kosten. Daarnaast beveelt de raad aan gemeenten in staat te stellen de belangen en zorgen van bewoners en eigenaren te verbinden met de nationale en gemeentelijke doelen. Dit werkt de Rli uit in zijn advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’, dat op 13 december uitgebracht wordt.

aanleg van zonnepanelen op het dak van een woonhuis

Op 13 december neemt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie het advies ‘Warm aanbevolen – CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ in ontvangst.

Discussiebijeenkomst

Anderhalve maand na het openbaar worden van het advies (eind januari 2019) organiseert de Rli een bijeenkomst over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Centraal in die bijeenkomst staan de aanbevelingen die de Rli in het advies ‘Warm aanbevolen’ doet en wat die aanbevelingen kunnen betekenen in de praktijk. Te zijner tijd zal de uitnodiging voor deze bijeenkomst op de website van de Rli staan.

Lees meer over het advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’

Wilt u meer informatie over het advies neem dan contact op met Folmer de Haan, projectleider f.w.dehaan@rli.nl