Aankondiging advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’

De Rli is gestart met het advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’. De Rli focust hierbij op de nationale opgaven klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en voedseltransitie. Deze duurzaamheidsopgaven manifesteren zich vaak tegelijkertijd op regionaal niveau. De vraag is ook hoe ze in de context van de regio samenvallen met regionale opgaven. Zit er strijd tussen, of is er winst te halen uit een gecombineerde aanpak?

Bassins zagerkwekerij in Kats met op de achtergrond het dorp Colijnsplaat

De raad zoomt voor dit advies – bij wijze van voorbeeld – in op één regio. De insteek van het adviestraject is om vanuit de casuïstiek van die regio algemene conclusies te trekken en aan het Rijk aanbevelingen te doen die voor meer regio’s in Nederland gelden. De raad kiest voor een analyse van de Zuidwestelijke delta. Het is een regio die relatief minder in de belangstelling staat, maar waar de diverse ontwikkelingen nadrukkelijk spelen. Worden sectorale opgaven en de diverse ontwikkelingen wel voldoende met elkaar verbonden of in samenhang aangepakt? Het advies kan inzicht geven in de (extra) inzet die het Rijk moet geven om de rijksdoelen bij de genoemde opgaven te kunnen realiseren.

De verwachting is dat dit advies begin 2019 wordt uitgebracht.

Lees hier meer over het advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio’

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl.