Aankondiging advies over voedselbeleid ‘Duurzaam en gezond’

Op 3 april presenteert de raad zijn advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt het advies in ontvangst.

Foto van verschillende goenten

De klimaatopgave brengt de komende decennia grote veranderingen met zich mee in het voedselsysteem. De productie en consumptie van dierlijke producten, zoals vlees, zuivel en eieren, dragen in belangrijke mate bij aan de broeikasgasuitstoot van dit systeem. In 2050 zal ons menu minder dierlijke producten bevatten en zal de productieruimte voor de veehouderij kleiner zijn.

De raad adviseert om in het huidige voedselbeleid voor te sorteren op deze ontwikkelingen. Zo kunnen de negatieve gevolgen van de noodzakelijke omschakeling worden verkleind en de kansen – die er óók zijn – benut. Met een voedselbeleid gericht op een duurzaam en gezond voedselsysteem worden de klimaat- en milieuproblemen in de veehouderij gemakkelijker opgelost en wordt tegelijkertijd de leefomgeving gezonder.

Lees meer over het advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl