Uitstel werkprogramma 2018-2019

Door de demissionaire status van het kabinet en de lopende formatie heeft de Rli zijn Werkprogramma 2018-2019 uitgesteld. In het najaar start de raad met de inventarisatie van de advieswensen met de nieuwe bewindslieden van IenM, EZ en BZK. Het kabinet zal dit jaar het werkprogramma 2018–2019 aan het eind van het jaar aanbieden aan de Tweede Kamer en niet zoals gebruikelijk op Prinsjesdag.