Uitnodiging voor de presentatie en discussiebijeenkomst ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’ op 10 maart 2017

Op 10 maart 2017 presenteert de raad zijn publicatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’. Met deze handreiking wil de raad een systematisch gesprek in politiek en samenleving faciliteren om technologie op waarde te schatten. De raad richt zich in het bijzonder op de leefomgeving en geeft aandachtspunten voor sturing door de overheid. Secretaris-generaal van Economische Zaken, Maarten Camps neemt de handreiking in ontvangst. U bent van harte uitgenodigd om de presentatie bij te wonen en deel te nemen aan de discussie.

foto van de cover: grafische afbeelding van radartjes, puzzelstukje, vraagteken en een kind

Over de handreiking

Technologie is alom aanwezig en ontwikkelt zich voortdurend. Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden en veranderen op allerlei manieren de samenleving en onze leefomgeving. De ontwikkelingen gaan snel, laten zich lastig voorspellen en de gevolgen zijn moeilijk te overzien. We zien daarbij uiteenlopende opvattingen over de toepassing van technologie. Sommigen voelen zich overvallen, anderen zien vooral kansen. Technologie verandert de samenleving en de samenleving verandert technologie.

Op voorhand is niet duidelijk welke gevolgen er zijn en hoe deze moeten worden gewaardeerd. Op welke termijn dienen zij zich aan? Bij welke schaal worden ze relevant? Waarin uiten de gevolgen zich? Wie hebben er belang bij? Welke gevolgen zijn tijdelijk en welke structureel? In deze handreiking betoogt de Rli dat in de schijnbare chaos een aantal patronen te onderscheiden is en dat de gevolgen zichtbaar zijn in verschillende lagen van regulerende mechanismen in de samenleving. De Rli biedt een strategische en analytische benadering van technologiegedreven ontwikkelingen.

Programma en aanmelding

Datum: vrijdag 10 maart 2017, Tijd: 11:30-15:00 uur
Locatie: HSD Campus, Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN in Den Haag

Na de presentatie en overhandiging van het advies wordt aan verschillende tafels de mogelijke gevolgen van een aantal technologische ontwikkelingen besproken aan de hand van de beoordelingscyclus uit de handreiking. De gesprekken worden afgewisseld met een aantal pitches over technologie. Het programma wordt zodra het definitief is, op de website gepubliceerd.

Welke veranderingen in de economie en de samenleving doen zich voor als gevolg van toepassing van nieuwe technologie?

Discussieer en doe mee! Kijk hier voor de uitnodiging en wijze van aanmelden. U kunt zich tot uiterlijk 3 maart 2017 aanmelden. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Voor meer informatie over ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’ kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, e-mail douwe.wielenga@rli.nl

Voor informatie over de bijeenkomst op 10 maart kunt u contact opnemen met Mirjam van Gameren, mirjam.vangamerern.rli.nl

Lees hier uitgebreide informatie over ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’