Uitnodiging symposium Modernisering grondbeleid – 9 oktober 2017 Den Haag

Op 9 oktober 2017 organiseert de Rli het symposium ‘Modernisering grondbeleid’. Aanleiding is het recent verschenen Rli-advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’. De raad adviseert hierin over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom en roept op tot modernisering van het grondbeleid.

foto Erasmusbrug Rotterdam met skyline Rotterdam

Het advies heeft geleid tot veel reacties in de media. De raad constateert dat er draagvlak is voor een modernisering van het grondbeleid, maar dat tegelijkertijd behoefte bestaat aan verder denken over de concrete invulling daarvan. De raad wil met dit symposium bijdragen aan de verdieping van het debat rondom grondbeleid, en aan een Aanvullingswet Grondeigendom die past bij de opgaven van de nabije toekomst. De raad heeft aan vier inleiders gevraagd om vanuit hun perspectief te reageren op het advies.

U bent van harte uitgenodigd het symposium bij te wonen.

Datum: 9 oktober 2017
Tijd:14:00 uur tot 17:00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: Bezuidenhoutseweg 30 (seminarfoyer) in Den Haag

Programma en aanmelding

Wilt u de bijeenkomst bijwonen en meedoen aan de discussie, dan kunt u zich tot 5 oktober 2017 aanmelden. Zie de uitnodiging voor meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden.

Lees meer over het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ dat de Rli op 22 juni 2017 heeft uitgebracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl of tel: 06 52874404.